BUX
38240

Önkéntes pénztárak engedélyét vonta vissza a felügyelet

Visszavonta a Kafetéria Önsegélyező Pénztár és az Egészségért Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), és kezdeményezte a kasszák felszámolását.

MTI-Eco, 2011. január 21. péntek, 17:52

A felügyelet a honlapján közzétett határozatok szerint mindkét pénztár működését 180 napra, de legfeljebb a felszámolás kezdő időpontjáig felfüggesztette, ez idő alatt pénzforgalmi számlájuk, befektetési számlájuk, illetve házipénztáruk terhére kifizetéseket nem teljesíthetnek, új tagokat nem vehetnek fel, átlépő tagokat és tagdíjbefizetéseket nem fogadhatnak, befektetéseket nem eszközölhetnek.A Kafetéria esetében a PSZÁF egyebek között azt kifogásolta, hogy a pénztár jogszabálysértő módon alkalmazza könyvvizsgálóját, a közgyűlési dokumentumokat több esetben is késedelmesen, vagy egyáltalán nem küldte meg a felügyeletnek, szabályzatait nem aktualizálta, bejelentett székhelyén nem lelhető fel.Az Egészségért önkéntes nyugdíjpénztárnak a felügyelet egyebek mellett felrója, hogy nem teljesítette határidőben a korábbi határozatot és bírsághatározatot, 2010-re vonatkozó pénzügyi tervét későn fogadta el, és abban irreális taglétszámmal és tagdíjbevétellel számolt, éves közzétételi és nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a vizsgált időszakban egyáltalán nem tett eleget. A felügyelet mindkét pénztár esetében megállapította, hogy ismételten és súlyosan megsértették a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a felügyelettel való együttműködési készségük alacsony fokú, a felügyeleti felszólításoknak vonakodva, vagy egyáltalán nem tesznek eleget, mindezzel súlyosan veszélyeztetik a pénztártagok érdekeit.