A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - a Bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák kapcsán - célvizsgálatot folytatott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi előírások betartására vonatkozóan.

A célvizsgálat számos hiányosságot állapított meg a MagNet Bank azon szűrési tevékenységénél, amelyet a nemzetközi szankciós listák alapján kell végezniük az átutalások ellenőrzése során a hitelintézeteknek. Ugyancsak hiányos és hibás volt a vizsgált időszakban a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok tartalma, így azok a számlanyitások során nem voltak teljes körűen alkalmasak az ügyfél-azonosításhoz szükséges, a jogszabályban előírt adatfelvételre.

A Bissau-guineai útlevelek felhasználásával történt számlanyitások esetében a MagNet Bank több ponton megsértette a pénzmosás elleni törvény azon előírásait, amelyek az ügyfél-azonosításra, illetve a személyazonosság igazolására vonatkoznak. A célvizsgálat a MagNet Bank által indított banki belső ellenőri vizsgálatok jogszabályszerűségét, és a belső szabályozásnak való megfelelőségét is több ponton kifogásolta.

Szintén jogszabálysértőnek találta a vizsgálat, hogy a MagNet Bank több esetben nem tett eleget azon jogszabályi rendelkezésnek, amely a pénzmosás megelőzése érdekében tett banki ügyintézői bejelentések tényleges tartalmára vonatkozik, illetve a törvény előírása ellenére ezen bejelentéseket több esetben nem továbbította a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére.

Törvénysértést állapított meg az MNB amiatt is, hogy a bankbiztonsági szabályzat a bankbiztonsági vezető munkavégzése során felmerülő működési kockázatokat (például adatvédelem, banktitok, működési titok kiszivárgásának kockázata) a vizsgált időszakban egyáltalán nem szabályozta.

A megállapított jogsértések, hiányosságok miatt az MNB - összességében 19 millió forintnyi bírság kiszabása mellett - 2014. október 31-i határidővel kötelezte a MagNet Bankot: folytasson le belső vizsgálatot a jogsértések tisztázására, és a felelőssel vagy felelősökkel szemben tegye meg a szükséges intézkedéseket.

QP | Quality Placement