Perre mentek a műszakivizsga-állomások

Két, műszaki- és eredetvizsgálatot végző szegedi cég is hasonló domain névvel indított honlapot. A korábban regisztrált cég a bíróságon akarta elérni a későbben honlapot indító cég domain nevének a törlését, de nem járt sikerrel.
Németh Géza, 2018. február 4. vasárnap, 17:42
Fotó: Napi.hu

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye honlapon megjelent jogesetben egy szegedi cég még 2011-ben regisztrálta a "muszaki-eredetvizsga szeged.hu" honlapot. Ezt tüntette fel az alkalmazottak névjegykártyáin, a cég autóin és a hirdetéseiben is, Rá négy évre, 2015-ben egy másik cég "muszakieredetvizsgaszeged.hu" néven indított honlapot, amit az előbbi cég zokon vett, és a bíróságtól kérte annak megszüntetését. A versenytörvényre hivatkozott, szerinte a második cég jogbitorlást követ el, mivel hasonló megjelenéssel, azonos szolgáltatást kínál, ezzel pedig akadályozza a két társaság megkülönböztethetőségét. A domain nevek között nagyfokú a hasonlóság, ami összetéveszthetőséget eredményez. Ez mind a fogyasztók, mind pedig a versenytársak törvényes érdekét sérti.

Az elsőfokú bíróság a korábban honlapot indított cégnek adott igazat, és a második céget a domain név használatának abbahagyására kötelezte, továbbá eltiltotta annak jövőbeli használatától is. Az ítélet rámutatott arra, hogy az elsőbbséget élvező cég domain neve hétköznapi szavakat tartalmaz, az által végzett tevékenységre, annak földrajzi helyére utal. Önmagában nem jellegzetes, a jellegzetességét az adja, hogy arról szokták a fogyasztók a társaság szolgáltatását felismerni, figyelemmel a reklám anyagainak a tartalmára is.

A hátrányba került cég fellebbezett és a másodfokú bíróságon már nyert is. A jogerős ítélet kifejti, hogy a versenytörvény szerint tilos olyan nevet, megjelölést használni, amelyről a versenytársat szokták felismerni, a névviselési jog, a kereskedelmi név védelmét szolgáló szabály. A korábban honlapot nyitott társaság cégneve nem azonos, de még csak nem is hasonlít a domain nevére, így a névviselési joga sérelmére jogszerűen nem hivatkozhat. A jogi személy cégnevén kívül más beazonosításra alkalmas jellemzővel is rendelkezhet, ilyen lehet a domain név is, amely kereskedelmi névvé válhat, de csak meghatározott feltételek fennállása esetén. Az elsőként regisztrált domain név azonban olyan megkülönböztető ismérvet nem hordoz, amelyről kizárólag és kétséget kizáróan az azt használó céget lehet felismerni. Megkülönböztető jelleg hiányában a domain neve nem válhatott az ő kereskedelmi nevévé.

Ez ellen az elsőnek regisztrált honlap tulajdonosa kért felülvizsgálatot a Kúriától, de a legfőbb bírói fórum a jogerős ítéletet hagyta helyben. A Kúria egyet értett a jogerős ítélet megállapításával: a domain név huzamosabb ideig történő, rendszeres használata alkalmas lehet a szolgáltatást nyújtó személy beazonosítására. Ezért megvizsgálta, hogy az adott domain név alapján a felülvizsgálatot kért cég szolgáltatását szokták-e felismerni. A domain neve - bár összetettebb mint egy konkrét tevékenység megjelölése, hiszen két tevékenységet takar, azok gyakorlásának helyszínére utalással - ennek ellenére sem rendelkezik olyan egyedi jellegzetességgel, amelyről a fogyasztók az ő szolgáltatását ismernék fel. A domain névben megjelenő tevékenységet több vállalkozás is folytatja, folytathatja Szegeden. Az ilyen domain név kisajátítása éppen a protestáló számára biztosítana tisztességtelen előnyt - áll a Kúria határozatában.

HOZZÁSZÓLÁSOK