Pert nyertek a fogyasztóvédők a Vodafone ellen

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 2004. november 17-én másodfokon jogerősen pert nyert a Vodafone Rt ellen a társaság által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) egyoldalú, tisztességtelen és jogszabályba ütköző módosítása miatt – derül ki az OFE közleményéből.
NAPI Online, 2004. november 18. csütörtök, 08:05
Fotó:

Az egyesület 2003 novemberében indított eljárást a Vodafone Rt. ellen, mert a vállalat 2002. július 15-től Rock 'n' Roll előfizetést használó ügyfelei számára korlátlan GPRS alapú Internet elérés szolgáltatását vállalta. Ezt követően 2003. február 10-én a szerződés vonatkozó pontját úgy módosította, hogy azzal fenntartsa jogát a szolgáltatás, szüneteltetésére, korlátozására vagy megszüntetésére az adatforgalom függvényében.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület keresetében kérte az alperes által alkalmazott szerződési feltétel érvénytelenítését, mivel az álláspontja szerint tisztességtelen és jogszabályba ütköző, az egyoldalú módosítás a fogyasztók széles köre számára jelentős hátrányt okoz. Az OFE beadványában hivatkozott arra, hogy a hatályos törvények szerint tisztességtelennek minősül az a szerződési feltétel, amely a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a gazdálkodó szervezet nem teljesíti a szerződésben vállaltakat. Sérelmesnek tartották azt is, hogy a Vodafone Rt. az egyoldalú, alapos ok nélküli módosítás ellenére nem biztosította az előfizetőknek a felmondás lehetőségét, csak felmondási díj megfizetése ellenében.
Mindezek figyelembevételével a Fővárosi Ítélőtábla az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület keresetét alaposnak ítélte, megállapítva, hogy a Vodafone Rt. által alkalmazott ÁSZF 2003. február 10-i módosítása, mely alapján jogosult a szolgáltatás korlátozására, érvénytelen. A bíróság kötelezte továbbá az alperest, hogy az érvénytelenség megállapítását országos napilapban tegye közzé.
Jogtalan és érvénytelen tehát a Vodafone Rt. azon eljárása, hogy egy korlátlanul meghirdetett szolgáltatást idő közben egyoldalúan - az előfizetők számára jelentős hátrányt okozva - korlátoz.

A Napi Online kérdésére a Vodafone illetékese tegnap úgy nyilatkozott: a távközlési cég csak akkor tud érdemben reagálni a per eredményére, ha kézhez kapja a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét és annak indoklását, amely egyelőre még nem érkezett meg.

A Vodafone Rt. tisztességtelen ÁSZF módosítása ellen először 2003-ban a NETÉRT Egyesület kezdeményezett közérdekű pert, melyet első fokon meg is nyert annak ellenére, hogy az eljárás során a Vodafone végig támadta a NETÉRT perképességét - közölte az egyesület. Hogy a jogszabályi ellentmondások ne akadályozzák az előfizetők érdekeinek védelmét, a NETÉRT felkérte a pertársaság alapítására az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületet, amely pertársaságban három NETÉRT tag magánszemély vett részt a NETÉRT Egyesület képviseletében.

A NETÉRT által indított pert szeptemberben a Fővárosi Ítélőtábla - az ügy érdemi vizsgálata nélkül - jogerős végzéssel megszűntette. A döntés indoklása szerint a kereset beadásakor az Egyesület még nem volt két éve bejegyezve, így közhasznú kereset benyújtására - törvényi ellentmondások miatt - nem volt jogszabályi lehetősége.
A NETÉRT által kezdeményezett, és később megszűntetett per tárgya, valamint a kereset indoklása megegyezik a most jogerősen lezárult perben becsatolt iratokban foglaltakkal, így az eredeti keresetnek végeredményben helyt adott a bíróság.

A Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület az ítélet írásos indoklása után megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a károsult előfizetők anyagi érdekeinek védelmében újabb pert kezdeményezzen, amennyiben a Vodafone Rt. a jelenlegi gyakorlatát folytatva továbbra is hátrányos pozícióba kényszeríti ügyfeleit.

HOZZÁSZÓLÁSOK