Problémákat talált az ÁSZ a Széchenyi Programirodánál

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ellenőrzését és megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlók a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit szabályszerűen alakították ki, a társaság vagyongazdálkodásában ugyanakkor alapvető hiányosságok voltak, elsősorban a leltározás és a selejtezés területén - olvasható az ÁSZ sajtóanyagában. Az ÁSZ hat javaslatot fogalmazott meg a Programirodának.
portfolio.hu, 2016. augusztus 3. szerda, 13:03
Fotó: Napi.hu

Az llami tulajdonban lévő Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. fő tevékenysége a területfejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása, ezen belül az elmaradott térségek felzárkóztatása, valamint a közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek mérséklése. A tulajdonosi jogokat az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség gyakorolta a vizsgált időszakban (2011. január 1. - 2014. december 31.) - írja a Portfolio.hu az ÁSZ honlapjára hivatkozva.

Az ellenőrzés megállapításai:

  • A tulajdonosi jogok gyakorlói megfelelően rögzítették a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit.
  • A társaságnál a vagyongazdálkodás szabályozásának kialakítása és a vagyon nyilvántartása nem felelt meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak, valamint a belső szabályozásban foglaltaknak.
  • A Programiroda a beszámolási kötelezettségét hiányosságokkal teljesítette. Az információs rendszert kialakították és működtették, azonban az adatvédelmet és a közzétételt 2013. június 19-ig nem szabályozták, aminek következtében a társaság egyes közérdekű adatok közzétételét nem teljesítette szabályszerűen.
  • A könyvvizsgáló tevékenységében nem érvényesültek teljes körűen a vonatkozó előírások.

A hibák:

  • Hiányosságok voltak a számviteli politikában, a társaság 2011-ben és 2012-ben nem rendelkezett számlarenddel. Még ugyanebben az időszakban a selejtezést nem a belső szabályozási előírásoknak megfelelően végezték.
  • A 2011-2013 közötti időszakban hatályos leltárkészítési és leltározási szabályzat nem volt összhangban a kialakított gyakorlattal. Az előírt leltáregyeztetést elvégezték, azonban az egyeztetés dokumentumait nem őrizték meg, 2013-ban pedig a mennyiségi felvétellel végzett leltározás nem terjedt ki a személyi használatú eszközökre, ezért a mérleg valódisága nem volt biztosított. A 2013. évi leltározás során nem készült leltározási utasítás és leltározási ütemterv, valamint a leltárfelelősök nem kerültek kijelölésre a leltárkészítési és leltározási szabályzatban foglaltak ellenére.
  • A közfeladat bevételeinek és ráfordításának elkülönítése, átláthatósága 2011-2013 között nem volt biztosított, 2014-től viszont javuló tendenciát mutatott, az ekkor hatályba helyezett önköltségszámítási szabályzat ezt már a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazta.

Az ÁSZ a Programiroda ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK