PSZÁF figyelmeztetés az IEB-nek

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete átfogó, nem teljes körű helyszíni vizsgálatot folytatott az Inter-Európa Banknál, melynek során felügyeleti intézkedést hoztak a bank ellen.
NAPI Online, 2005. december 13. kedd, 08:42

A PSZÁF a határozatában felhívta a bankot, hogy az informatikai rendszerét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően védje, mérje fel az információtechnológia használatából adódó biztonsági kockázatokat és azt rendszeresen, legalább kétévente vizsgálja felül, a kockázatfelmérés alapján határozza meg a vonatkozó jogszabály által előírt területek kockázati szintjét, alakítsa ki a kockázattal arányos védelmet, működtesse a kialakított kontrollokat és gondoskodjék a kontrollok ellenőrzéséről.

A befektetések és a követelések minősítése, a kapcsolódó értékvesztések elszámolása és az ezzel összefüggő számviteli nyilvántartások vezetése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el.

Maradéktalanul feleljen meg a belső hitelek nyújtására, nyilvántartására vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a kapcsolódó felügyeleti adatszolgáltatását helyesbítse.

Az ügyletminősítési és értékelési, valamint az értékvesztési és céltartalék-képzési szabályzatát a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban egészítse ki.

A kockázatvállalással kapcsolatos belső szabályzatainak elkészítése során maradéktalanul tartsa be a szabályzatok könyvvizsgálóval való egyeztetésére, illetve véleményeztetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A PSZÁF kötelezte a bankot, hogy az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot hívja össze, és a jelen határozat rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a bank részéről szükségessé váló intézkedéseknek a fenti testületi üléseken külön napirendi pontként tárgyalják meg.

HOZZÁSZÓLÁSOK