Reagált a Dimenzió: az MNB határozata elfogadhatatlan

A Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület igazgatósága és felügyelőbizottsága nem ért egyet az MNB azon döntésével, amely a november 9-én, azonnali hatállyal visszavonta a biztosító rgyesület biztosítási tevékenységi engedélyét - adta hírül az egyesület.
Napi.hu, 2016. november 9. szerda, 23:03
Fotó: Napi.hu

A Dimenzió Biztosító Egyesülettel szemben az elmúlt hónapok eljárásai is maradéktalanul azt állapították meg - amit az MNB határozata és közleménye is tartalmaz -, hogy az ügyfelek megtakarításai maradéktalanul rendelkezésre állnak, jelenleg és jövőre nézve is, az ügyfelek jogai semmilyen tekintetben nem sérültek - olvasható a közleményben.

Az MNB a Szolvencia II uniós irányelv szerinti tőkeszükséglet-fedezettség problémájával összefüggésben elutasította a benyújtott pénzügyi tervet, benne a valódi megoldást jelentő, szolgáltatáscsökkentés intézkedési lehetőséget is. A jegybank jogértelmezése így szembe megy a biztosítási törvény azon céljával is, miszerint a törvény célja a biztosítókkal és a biztosítási rendszerrel kapcsolatos bizalom növelése - véli az egyesület.

Az egyesület tagságát képviselő küldöttgyűlés felelős döntéshozóként a szolgáltatáscsökkentés intézményi lehetőségét alapszabályba foglalta, illetve elhatározta annak gyakorlatban történő megvalósítását. Ezzel is orvosolni kívánta volna az 1993-2003 között értékesített HNY1 (Halasztott kezdetű nyugdíjbiztosítás) termék ma már maradéktalanul nem fenntartható 4 százalékos hozamgaranciájának problémáját, amennyiben a rendelkezésre álló források adott évben erre nem nyújtanak kellő fedezetet.

Az MNB határozatát az egyesület különösen annak fényében tekinti elfogadhatatlannak, hogy

  • az egyesület 25 éven keresztül - jelenleg is - kiválóan szolgálta/szolgálja tagjai-ügyfelei érdekeit;
  • a 2016 januárjában benyújtott intézkedési tervet több mint fél éven át el sem bírálta a felügyelet;
  • az el nem fogadott, ám független könyvvizsgálók által auditált pénzügyi tervet benyújtó felügyeleti biztosok a pénzügyi terv elkészítéséhez mintegy két hónap késéssel fogtak hozzá, ez a két hónapos mulasztás lényegesen meghatározta az ügy végkimenetelét;
  • a pénzügyi tervet úgy ítélte meg az MNB, hogy a szolgáltatáscsökkentés kívánatos módjával kapcsolatban a felügyelőbizottság igénye-kérése ellenére, az MNB szerinti lehetséges megvalósításra reakció sem történt;
  • a pénzügyi terv 2016. december 31.-ére vonatkozó megfelelőségi követelményt állít, az MNB közleményében hivatkozott fenntartható üzleti modell kialakítása a jogszabály szerint az ezt követő helyreállítási terv feladata lenne/lett volna;
  • a szóban forgó vezető termék (HNY) a Mabisz által alkalmazott tkm (teljes költségmutató) szerint a legjobb a piacon, a biztosítottak védelme érdekében választotta a Dimenzió az adott esetben adott évre szükségessé váló szolgáltatáscsökkentést, változatlan szerződéses feltételek mellett; szemben a szerződések más pénztári vagy más biztosítói kezelésével, ahol ez nem áll fenn.

Az MNB a szavatoló tőkével kapcsolatos probléma megoldására esélyt sem adott a legnagyobb egyesületi formában működő, tisztán hazai tulajdonú biztosítótársaságnak; a korábbi igazgatóság által kezdeményezett konzultációkat az érdemi egyeztetés megkezdését meg sem várva, az év elején váratlanul berekesztette. Az MNB a tevékenysége egyik fő elveként hangoztatott szolgáltató-konzultatív közigazgatási szerepkörét tökéletesen háttérbe szorítva, valóságos hatósági gépezetként eljárva döntött úgy, hogy megfosztja a Dimenziót attól a lehetőségtől, hogy a biztosítási törvénybe kifejezetten a kölcsönös biztosító egyesületek ilyen jellegű problémáinak kezelésére beiktatott szolgáltatáscsökkentés lehetőségével éljen, és saját maga oldja meg tőkeproblémáját.

A felügyelet ezzel a döntésével megszűnésre ítélte a magyar biztosítási piac egyetlen olyan szereplőjét, amely mögött nem áll és soha nem is állt semmilyen külföldi vagy multinacionális tőke, és amely immár negyedszázada gyarapította - a piacon elérhető hozamoknál nagyobb mértékben - több tízezer magyar magánszemély tulajdonosa megtakarításait. A májusban rendkívüli jelleggel elfogadott "lex Dimenzió" (2016. évi LIII. törvény) következtében a tagok pénze az MNB felügyeleti biztosai által lebonyolítandó kényszer-átruházást követően a Dimenzióhoz képest már csak jóval kedvezőtlenebb feltételek mellett növelhető tovább.

A Dimenzió Biztosító igazgatósága és felügyelőbizottsága megfontolja, hogy éljen a törvény adta jogorvoslati lehetőségekkel, és bíróságon támadja meg az MNB határozatát, kérve végrehajtásának azonnali hatállyal történő felfüggesztését.

Tekintettel arra, hogy az MNB-határozat a Dimenzió Egyesületet egyéb tevékenységeiben nem érinti, fontosnak tartjuk, hogy az egyesület vagyonát, szervezettségét, az ügyfelek érdekeit az MNB további eljárása a szükségesnél jobban ne csonkítsa.

A jelenlegi döntés ellenére hiszünk abban, hogy más európai országok gyakorlatához hasonlóan a hazai biztosításügy sem létezhet magyar biztosító egyesületek nélkül. Mindezt készek vagyunk megvitatni az MNB illetékes döntéshozóival is, sajnáljuk, hogy eddigi hasonló kéréseinket elutasították - olvasható az egyesület igazgatósága és felügyelőbizottsága közleményében.

HOZZÁSZÓLÁSOK