Sms-t küldött a bank? - Akkor is a tértivevényes levél a fontos - MNB

A fogyasztók a banki elszámolási értesítő kézhezvételét követő 30 napig nyújthatnak be panaszt pénzügyi intézményüknél. A jogszabály nem zárja ki, hogy egy piaci szereplő az értesítő kiküldése előtt például elektronikusan, telefonon tájékoztassa ügyfelét az elszámolt összeg jóváírásáról vagy teljesítse a kifizetést. Ez azonban nem pótolja a hivatalos értesítést, s nem rövidíti le az ügyfél panasztételi lehetőségének időtartalmát - hívta fel a figyelmet az MNB.
Napi.hu, 2015. március 4. szerda, 13:37
Fotó: Napi.hu

A pénzügyi intézményeknek a tisztességtelenül elvont összegeket és az egyéb elszámolási tudnivalókat tartalmazó értesítőket a deviza alapú kölcsönöknél 2015. március 1. és április 30. között, a devizában törlesztettek és a forinthitelek esetében 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kell megküldeni az ügyfeleiknek.

Egyes pénzügyi intézmények már a tájékoztató levelek megküldése előtt is tájékoztatást nyújtanak - például rövid szöveges üzenetekben, vagy akár telefonon - az elszámolás eredményéről ügyfeleiknek. Ez viszont nem helyettesítheti a nyomtatott tájékoztató levelet, amelyet a jogszabályokban előírt formában és tartalommal kötelesek tértivevényesen postán megküldeni a fogyasztóknak.

Az elszámolás nyomán visszajáró összegeket a pénzügyi intézményeknek legkésőbb az értesítő megküldése után 15 napon belül kell jóváírniuk az ügyfelek számláján (csökkentve ezzel azok tartozásait), vagy a már megszűnt fogyasztói szerződések esetében-amennyiben ismert a számlaszám - átutalniuk. Nem jogszerűtlen ugyanakkor az sem, ha az elszámolás kiküldését megelőzően megtörténik a pénzügyi teljesítés.

Az elszámolások pénzügyi teljesítése az értesítő levelek kézbesítése előtt is lehetséges a jogszabály szerint, ám ez nem rövidíti le a fogyasztókat megillető jogorvoslati lehetőségek határidejét. Így ha egy fogyasztó vitatja a kiszámított összeget, vagy nem kíván élni a forintosítással, akkor az ezek jelzésére szolgáló határidő számára is az elszámolási értesítő kézhezvételét követően kezdődik.

A fogyasztó a törvény szerint az elszámolási értesítő kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet írásbeli panasszal pénzügyi intézményénél, amelytől 60 napon belül kell érdemi választ kapnia. Ha ezzel nem ért egyet, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület vitarendezési eljárását kezdeményezheti.

HOZZÁSZÓLÁSOK