Teljesítette kötelezettségeit a lapterjesztő

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábbi eljárásában (Vj-40/2008) kötelezettségek előírásával engedélyezte a Ringier Kft., a Népszabadság Zrt., és a Sanoma Zrt. irányításszerzését a MédiaLog Zrt. felett. A kötelezettségek teljesítését a hivatal utóvizsgálatban ellenőrizte.
NAPI, 2012. szeptember 17. hétfő, 15:35
Fotó: Napi.hu

A Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségként írta elő az irányításszerző vállalkozásoknak, hogy közös irányítási jogaik révén biztosítsák, hogy a MédiaLog az általa nyújtott előfizetéses lap- és magazinterjesztés szolgáltatást minden azt igénybe venni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtja; valamint a fenti szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a kérelmezőket is) nem teszi hozzáférhetővé.

A GVH az utóvizsgálatban beszerzett adatok alapján megállapította, hogy a MédiaLog szolgáltatását valamennyi ügyfele részére versenysemlegesen nyújtotta, az általános szerződési feltételekben és az annak részét képező tarifarendszerben foglaltak szerint; attól eltérő kedvezményeket az alapító kiadóknak nem biztosított.

A MédiaLog emellett biztosította, hogy minden ügyfele (ideértve az alapító kiadókat is) csak saját üzleti titkaihoz, saját előfizetőinek személyes adataihoz fér hozzá. Ennek keretében a MédiaLog biztonságos, jelszóval védett, ügyfelenként izolált számítástechnikai rendszert működtet, munkavállalói pedig az ügyfelekkel közösen kialakított adatvédelmi, adatfeldolgozási szabályzat alapján járnak el.

A fentiekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal az utóvizsgálatban megállapította, hogy a vizsgált időszakban a MédiaLog megfelelően teljesítette a kötelezettségeket - áll a GVH közleményében. A kötelezettségek továbbiakban történő teljesítésének ellenőrzésére a GVH újabb utóvizsgálati eljárást indíthat.

HOZZÁSZÓLÁSOK