A Groupama biztosítja a vasúti járművek javításából eredő károkat

A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyek tevékenységéből származó károkat a Groupama Biztosító Zrt. biztosítja a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. számára, nettó 400 millió 305 ezer forintért.
Németh Géza, 2020. július 25. szombat, 16:51
Fotó: Napi.hu - Képünk illusztráció.

A felhívással indult tárgyalásos eljárás eredményét az ajánlatkérő MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 2006-os rendelet írja elő azt, hogy a személy- és teherszállító járművek javításából következő károkra felelősségbiztosítást kell kötni. A tenderfelhívás kiemelte, az ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy a felelősségbiztosítási fedezetnek ki kell terjednie a MÁV-Start Zrt. vagy alvállalkozói részéről gyártott, és a javítási, karbantartási illetve felújítási tevékenység során beépítésre kerülő alkatrészekkel és részegységekkel okozott károkra is. A biztosítási eseményekből eredő kár 1 milliárd forint lehet.

A felelősségbiztosítási szerződés kiterjed, egyebek mellett

  • a szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkra és a személysérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítésére,
  • a karbantartási, javítási, felújítási, vagy korszerűsítési tevékenység közben vagy hibás teljesítés miatt bekövetkezett dologi károkozásra, ahol a szolgáltatás tárgyában okozott kár nem kerül kizárásra, és a dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetésére,
  • a környezetszennyezéssel okozott dologi, személysérüléses és ezekkel összefüggő sérelemdíj megfizetésére, amelyekre a biztosított a magyar jog szerint köteles felelősséget vállalni és az okozott kárt megtéríteni.

A nyertessel július 15-én kötött szerződést az ajánlatkérő. Indult még a tenderen az Allianz Hungária Zrt. is.

HOZZÁSZÓLÁSOK