Titkos megfigyelés mobillal - pert vesztett a magyar Vodafone

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a Vodafone Magyarország megsértette több dolgozójának személyiségi jogait azzal, hogy beleegyezésük nélkül rögzítette az általuk használt mobiltelefonok bemérésével kapott helymeghatározási adatokat.
NAPI Online, 2006. december 11. hétfő, 13:07
Fotó:

A Vodafone ellen három alkalmazott indított pert, mert egy munkajogi vita során tudomást szereztek arról, hogy az előfizetéses, de részben ingyenes használatú mobilkészülékeiket rendszeresen "követik", és az így kapott adatokat rögzítik és tárolják is a szolgáltató rendszerében. A peranyaghoz becsatoltak például egy olyan, a társaság rendszeréből kinyomtatott adatlistát, és térképet is, amely egy vasárnap éjjel háromnegyed 11-kor - azaz nem munkanapon - Budapest és környékén néhány tíz méteres pontossággal meghatározta, hogy a készülék használója hol tartózkodik. Az ügyben több mint fél éve született elsőfokú eljárásban a felperesek nyertek, de a Vodafone fellebbezett.

A mobilcég akkor azt közölte, hogy a Mobil Flotta Helymeghatározás rendszerének fejlesztése során, még annak bevezetése előtt, terheléses tesztet végzett el. A terheléses teszt célja annak ellenőrzése volt, hogy a rendszer képes-e nagyobb számú gépjármű hozzávetőleges helyzetének egyidejű meghatározására, és nem a munkatársak megfigyelésére irányult.

A cég állította, hogy az érintett munkatársak a tesztelés tényéről kellő tájékoztatást kaptak, és hozzá is járultak annak aktiválásához, valamint mind a szolgáltatás mibenléte, mind a tesztelés folyamata köztudomású volt, s a vállalat nem követett el jogsértést.

Az ítélőtábla múlt csütörtökön elutasította a Vodafone fellebbezését, és az elsőfokú ítéletet a felperesek fellebbezése szerint részben megváltoztatta. A mostani ítélet szerint a cég megsértette a felperesek személyhez fűződő jogát azzal, hogy az általuk használt mobiltelefonok SIM kártyája tekintetében az alperesi flotta helymeghatározás szolgáltatást, annak tesztelése érdekében, 2005. júliusától kezdődően a munkavállalók tájékoztatása és hozzájárulása nélkül aktiválta. Ennek során a három dolgozó tartózkodási helyét folyamatosan, negyedórás frissítéssel, a nap 24 órájában a cég rendszerében rögzítette és tárolta, ezáltal a személyes adataikat jogellenesen kezelte. Az ítélőtábla megállapította azt is, hogy az alperes megsértette az őt bíróság elé citálók jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a felperesek mobiltelefonjain a hívásszolgáltatást 2005. október 27-ével a Vodafone rendszerébe bejegyzett "Fraud Barring" megjelöléssel egyirányúsította, majd ki is kapcsoltatta.

Megkeresésünkre a Vodafone illetékese elmondta: a cég az ítélet kézhezvételéig nem kíván nyilatkozni az ügyben.

Az ítélet szóban kihirdetett indokolása szerint a jogsértésekért a cég kereskedelmi igazgatója a felelős. Az ítélőtábla megállapította: a Vodafone az aktiválást megelőzően nem tájékoztatta az I. rendű felperest (az értékesítési csatornák fejlesztésével foglalkozó igazgatóját) sem a flotta nyomkövetés tartalmáról, sem annak aktiválásáról, s nem szerezte be hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. Bár a cég és annak a perben tanúként meghallgatott kereskedelmi igazgatója és beosztottjai is állították, hogy 2005. júliusában egy értekezleten az értékesítési csatorna fejlesztésével foglalkozó igazgatót tájékoztatták a nyomkövetésről és annak aktválásáról is, valamint ahhoz ő hozzá is járult, azonban az ítélőtábla ezzel ellentétben kizárta azt, hogy ilyen értekezlet lett volna, és azon az értékesítési csatorna fejlesztésével foglalkozó igazgató részt vett volna.

Az ítélőtábla szóbeli indokolásában azt is kifejtette, hogy a perindítást megelőzően a Vodafone többszöri ügyvédi írásbeli felszólítás ellenére kifejezetten tagadta azt, hogy felperesek mobiltelefonjain a flotta nyomkövetés aktiválása megtörtént volna, és azt sem állította emiatt, hogy ahhoz a felperesek bármelyike hozzájárult volna személyes adatai kezeléséhez.

Az ítélőtábla jogerősen eltiltotta a Vodafone-t a fenti jogsértésektől a jövőre nézve, egyben jogerősen kötelezte a céget arra, hogy a felperesek tartózkodási helyére vonatkozóan rögzített és tárolt adatokat saját rendszeréből az ítélet jogerőre emelkedését követő napon, azaz december 8-án, pénteken törölje.

Az ítélet szerint a Vodafone-nak továbbá - elégtételként - 8 napon belül írásos nyilatkozatban közzé kell tennie a jogsértést megállapító ítéletet, s a közleményben sajnálkozásának kifejezése mellett a felperesektől elnézést kell kérnie. Ki kell fejeznie tovább azt, hogy a jövőben mindent megtesz annak érdekében, hogy hasonló jogsértések a cégnél ne ismétlődhessenek meg.

HOZZÁSZÓLÁSOK