BUX
36940

Többet fizet a Tesco, mint egy kkv

A magas munkanélküliségi rátát produkáló csoportokban jelentős munkaadónak számít a Tesco. Ráadásul átlag feletti béreket fizet a kereskedelemben.

Hőnyi Gyula, 2012. december 21. péntek, 13:43

A Tesco foglalkoztatása horizontálisan is, vagyis a kiskereskedelmen belül is erősen multiplikatív hatással bír Magyarországon: amennyiben a Tesco létrehoz 1 munkahelyet, abban az esetben hosszú távon 0,75 addicionális munkahely jön létre az ágazatban. Ennek megfelelően, ha a Tesco statisztikai létszáma egy fővel emelkedik, úgy hosszú távon az ágazati alkalmazottak száma további 0,75-tel emelkedik - írja a Századvég Gazdaságkutató a Tescoról készült kutatásában.

Az alkalmazottak neme, kora és végzettsége szerinti megoszlást tekintve nagy arányban alkalmazza a Tesco a magas munkanélküliséggel jellemezhető csoportok tagjait. Emellett a bruttó átlagkeresetek jellemzően magasabbak voltak a kiskereskedelmi átlagnál, mind a fizikai, mind a szellemi foglalkoztatottak esetében. Leszűkítve a vizsgálatot az 5000 főt vagyafelett foglalkoztató vállalatokra, a Tesconál átlagosan kevesebbet kerestek a fizikai foglalkozásúak, összevontan a szellemi alkalmazottakkal, ám még így is magasabb volt a Tesco által fizetett bruttó átlagkereset szintje. A kiskereskedelemben működő KKV által fizetett bérekhez képest jelentős volt a Tesco többlete 2010-ben.

Ami a multiplikátor hatást illeti, a trend nem tört meg a cégnél a válság hatására sem. A cég 2008.ben valamivel kevesebb, mint 20 ezer alkalmazottat foglalkoztatott közvetlenül, ami több mint 7,4 ezer közvetett és indukált (mellérendelt) munkahelyet jelentett. Két évvel később, a közvetlen foglalkoztatottak száma meghaladta 21 ezret, míg a közvetett és indukált munkahelyek 7,9 ezer fölé emelkedtek.

Hőnyi Gyula

 

Tesco foglalkoztatás(fő foglalkoztatott)200820092010Közvetlen197562048121200Közvetett340735273650Indukált401141594305Összesen271692816629155
Forrás: Századvég