Újabb pécsi győzelem a vízmű-ügyben

A legfelsőbb bírósági ítélet is azt állapította meg, hogy a francia érdekeltségű Pécsi Vízművek Zrt. nem kérheti a Tettye Forrásház Zrt. cégjegyzékből való törlését.
NAPI, 2011. április 19. kedd, 16:12
Fotó:

A Legfelsőbb Bíróság (LB), mint felülvizsgálati bíróság ítéletet hirdetett abban a perben, amelyet a francia érdekeltségű Pécsi Vízművek Zrt. indított a Tettye Forrásház Zrt. ellen. A perindítással a felperes azt kívánta elérni, hogy a bíróság állapítsa meg, az alperes alapítása jogellenesen történt, és intézkedjen az alperes cégjegyzékből való törlése iránt, vagy tiltsa el az alperest a pécsi közművek működtetésétől - közölte az LB.

Az ügy előzményre az volt, hogy a Pécsi Vízművek Zrt.-nek a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és a Városüzemelési Rt.-vel 2020. december 31-ig fennálló szerződését 2009 szeptemberében a szerződéses partnerek felmondták. A Pécsi Vízművek Zrt. részére biztosított üzemeltetési jogot, az ugyanebben az időben alapított - az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságnak - alperesnek adták át. A felek között emiatt több per is indult, amelynek egyik vonulata volt a fent említett jogvita.

Az első fokú bíróság a felperes keresetét elutasította, ezt a döntést a másodfokú bíróság helybenhagyta. Mindkét ítéletben a bíróságok arra a következtetésre jutottak, hogy a felperesnek az alperes alapítása érvénytelenségének megállapításához nem fűződik jogilag értékelhető érdeke, ezért az alperes cégjegyzékből való törlését sem kérheti.

A Legfelsőbb Bíróság egyetértett ezzel a jogi állásponttal. Kifejtette, amennyiben az alperes a cégjegyzékből törlésre is kerülne, vagy a bíróságok azt állapítanák meg, hogy az adott tevékenység folytatására az alperes nem jogosult, ez sem eredményezné azt, hogy a felmondott szerződés a felperes javára visszaállítható lenne. Ez pedig azzal indokolható, hogy az alperes cégbejegyzése önmagában nem okozhat jogsérelmet.

HOZZÁSZÓLÁSOK