Újraosztják a felszámolói piacot

Közel két év halogatás után új pályázatot ír ki a szaktárca a felszámolói névjegyzékbe kerülésre. Az ezen szereplő társaságokat jelölhetik ki a bíróságok a fizetésképtelenné vált cégek felszámolójának, vagyonfelülőjének. Előnyben részesítik többek közt azon pályázókat, amelyek tagjainak, vezetőinek, foglalkoztatottjainak nincs más felszámoló szervezetben érdekeltsége.
NAPI, 2012. július 20. péntek, 16:28
Fotó: Napi.hu

A kormány elfogadta a felszámolók névjegyzékére vonatkozó jogszabálymódosítást és a felszámolói névjegyzékbe kerülés új feltételeit - közölte Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM). A felszámolói névjegyzék teljes megújításával összefüggő pályázati feltéteket július végéig teszi közzé a KIM, a pályázatokat december 1-jéig kell majd benyújtani.

A lajstromba kerülésre 1991 óta nem írtak ki pályázatot. Az elmúlt években átlag 120 cég szerepelt a listán. Az ezen szereplő társaságok közül jelölik ki a bíróságok a fizetésképtelenné vált gazdasági társaságok felszámolóit, illetve a csődeljárások vagyonfelügyelőit. A pályázat kiírási határidejét több mint egy éve elodázta a kormány, korábban 2011. január 1-jéről július 1-jére, majd december 31-re, illetve idén május 1-jére módosította.

Az új szabályozás szerint a névjegyzék keretszáma az eddigi 108-ról 130-ra bővül és a hatósági nyilvántartást a KIM Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) veszi át a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Ez a keretszám biztosítja, hogy a felszámoló szervezetek a szigorú gazdasági összeférhetetlenségi szabályok, valamint a nagy tömegű vagyontalan felszámolási ügyek mellett is rentábilisan és az állam által is ellenőrizhetően tudjanak működni - áll a KIM közleményében.

A tavaly decemberben módosított csődtörvény változtatásaival felülvizsgálták a felszámoló szervezetekkel szemben támasztott szakmai, etikai elvárásokat; megkövetelik tőlük az átlátható és ellenőrizhető tulajdonosi szerkezetet. Szigorodtak a kizárási és összeférhetetlenségi szabályok, illetve a felszámolókkal szemben támasztott szakmai követelmények.

Hét évre lehet bekerülni a névjegyzékbe

A pályázat eredményeképpen 7 éves időtartamra lehet a felszámolói névjegyzékbe kerülni. A felszámoló szervezetek ezentúl évente kétszer a névjegyzéket vezető szervnek kötelesek lesznek szakmai beszámolót benyújtani és ugyancsak hasonló tartalmú szakmai beszámolót kell készíteniük majd, ha 2012 őszén az új felszámolói névjegyzékbe vételre kiírt pályázaton is részt kívánnak venni.

A KIM a pályázati feltéteket még júliusban közzéteszi azt a hivatalos lapokban (Hivatalos Értesítő, Cégközlöny) és a kormany.hu honlapon. A pályázókat a bíráló bizottság a szakmai szempontok, a korábbi működés, a szakember-ellátottság, a külön jogszabályok szerinti szakmai minősítések és a bírósági ügyek arányos elosztásának elve alapján, továbbá az ehhez igazodó országos eloszlást is szem előtt tartva fogja rangsorolni - írta a szaktárca.

A kormány újraosztja a felszámolói piacot - kinek kedveznek?

A KIM szerint az új pályázati rangsornál kiemelt szerepet kap az a szempont is, hogy ne egy szűk tulajdonosi-befektetői kör számára adjon lehetőséget a névjegyzékbe jutásra. Azokat a pályázókat részesítik előnyben, amelyek tagjainak, vezetőinek, foglalkoztatottjainak nincs más felszámoló szervezetben tulajdonosi részesedésük, nem tartoznak olyan vállalatcsoporthoz, amelynek tagja felszámoló szervezet.

Előnyben részesülnek a felszámolási eljáráshoz, csődeljáráshoz, vállalati reorganizációhoz, vállalatirányításhoz kapcsolódó ismeretekkel, képzettségekkel rendelkezők, akik személyes közreműködéssel végzik a felszámolói (vagyonfelügyelői) feladatokat, továbbá vállalják a szakembereik foglalkoztatásának fenntartását. A pályázónak független belső ellenőrzési rendszerrel is rendelkezni kell - olvasható a közleményben.

A KIM szerint a cél az, hogy "a jól dolgozó, jogszabálykövető és szakmai kvalitásokkal, megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező felszámoló cégek a névjegyzékben maradhassanak, ugyanakkor a más profillal rendelkező, és a mostani szakterületükön szakmai színvonalat és megbízható, jogszabálykövető tevékenységet folytató pályázóknak legyen reális esélyük a névjegyzékbe kerülésre".

Ők döntenek a pályázatokról - a FOE nem szólhat bele

A pályázatokat bíráló bizottság 3-ról 9 agúra bővül. A bizottság két tagját az igazságügyért felelős miniszter (KIM), további tagjait a belgazdaságért felelős miniszter (NGM), az önkormányzatokért felelős miniszter (BM), az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (NFM), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegálja. Elnöke az igazságügyért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag lesz. A felszámolók országos érdekképviselete (FOE) által delegált három személy az üléseken tanácskozási joggal vehet részt.

HOZZÁSZÓLÁSOK