BUX
39543

Változtat a Fővárosi Vízművek - íme az új leolvasási menetrend

A Fővárosi Vízművek új leolvasási rendszert vezet be az agglomerációban és a budapesti családi házak locsolós vízóráinál.

Csernátony Csaba, 2017. február 13. hétfő, 20:34

Februártól változik a vízórák leolvasásának gyakorisága a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területéhez tartozó agglomerációs településeken, valamint a fővárosi locsolási mérővel rendelkező házaknál - közölte a társaság. Így néz ki az új forgatókönyv:

Éves leolvasás: a lakás-mellékvízmérők a fővárosban és a következő agglomerációs településeken: Biatorbágy, Szigetszentmiklós - Lakihegy, Tököl, Budaörs, Halásztelek, BudakesziFéléves leolvasás: családi házak bekötési és locsolási vízmérői  a fővárosban és a következő agglomerációs településeken: Biatorbágy, Dunabogdány, Szigetszentmiklós - Lakihegy, Tököl, Budaörs, Halásztelek, Budakeszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, valamint a hétvégi telkekenKéthavi leolvasás: gazdálkodó szervezetek és intézmények bekötési és locsolási vízórái és a társasházak bekötési és locsolási vízóráiHavi leolvasás: a kiemelt nagyfogyasztóknálÍgy fest a Fővárosi Vízművek új menetrendjeTelepülésKategóriaVáltozás időpontjaJelenlegi leolvasási gyakoriságMódosított gyakoriságTököltársasházi lakás-mellékvízmérő2017 augusztusától2017 augusztusáig kéthavonta páros hónapokbanaugusztusban évente 1 alkalommalTökölcsaládi házak bekötési és mellékvízmérő2017 áprilisától2017 áprilisáig kéthavonta páros hónapokbanáprilisban és októberben 6 havontaTököltársasházi bekötési vízmérőnem változikpáros hónapokban kéthavontanem változikBudakeszitársasházi lakás-mellékvízmérő2017 augusztusától2017 augusztusáig kéthavonta páros hónapokbanaugusztusban évente 1 alkalommalBudakeszicsaládi házak locsolómérői2017 áprilisától2017 áprilisáig kéthavonta páros hónapokbanáprilisban és októberben 6 havontaBudakeszitársasházi bekötési vízmérőnem változikpáros hónapokban kéthavontanem változikHalásztelektársasházi lakás-mellékvízmérő2017 augusztusától2017 augusztusáig kéthavonta páros hónapokbanaugusztusban évente 1 alkalommalHalásztelekcsaládi házak locsolómérői2017 áprilisától2017 áprilisáig kéthavonta páros hónapokbanáprilisban és októberben 6 havontaHalásztelektársasházi bekötési vízmérőnem változikpáros hónapokban kéthavontanem változikBiatorbágytársasházi lakás-mellékvízmérő2017 novemberétől2017 novemberéig kéthavonta páratlan hónapokbannovemberben évente 1 alkalommalBiatorbágycsaládi házak bekötési és mellékvízmérő2017 júliusától2017 júliusáig kéthavonta páratlan hónapokbanjanuárban és júliusban 6 havontaBiatorbágytársasházi bekötési vízmérőnem változikpáratlan hónapokban kéthavontanem változikDunabogdánytársasházi fő-és lakás-mellékvízmérő, családi házak bekötési és mellékvízmérő2017 szeptemberétől2017 szeptemberéig kéthavonta páratlan hónapokbanmárciusban és szeptemberben 6 havontaLakihegytársasházi lakás-mellékvízmérő2017 júniusától2017 júniusáig kéthavonta páros hónapokbanjúniusiban évente 1 alkalommalLakihegycsaládi házak locsolómérői2017 júniusától2017 júniusáig kéthavonta páros hónapokbanjúniusban és decemberben 6 havontaLakihegytársasházi bekötési vízmérőnem változikpáros hónapokban kéthavontanem változikSzigetszentmiklós - páratlan havitársasházi lakás-mellékvízmérő2017 júliusától2017 júliusáig kéthavonta páratlan hónapokbanjúliusban évente 1 alkalommalSzigetszentmiklós - páratlan havicsaládi házak bekötési és mellékvízmérő2017 májusától2017. májusáig kéthavonta páratlan hónapokbanmájusban és novemberben 6 havontaSzigetszentmiklós - páratlan havitársasházi bekötési vízmérőnem változikpáratlan hónapokban kéthavontanem változikSzigetszentmiklós - páros havitársasházi lakás-mellékvízmérő2017 júniusától2017 júniusáig kéthavonta páros hónapokbanjúniusban évente 1 alkalommalSzigetszentmiklós - páros havicsaládi házak bekötési és mellékvízmérő2017 júniusától2017 júniusáig kéthavonta páros hónapokbanjúniusban és decemberben 6 havontaSzigetszentmiklós - páros havitársasházi bekötési vízmérőnem változikpáros hónapokban kéthavontanem változikBudaörstársasházi lakás-mellékvízmérőnem változikszeptemberbennem változikBudaörscsaládi házak locsolómérői2017 szeptemberétől2017 szeptemberéig kéthavonta páratlan hónapokbanmárciusban és szeptemberben 6 havontaBudaörstársasházi bekötési vízmérőnem változikpáratlan hónapokban kéthavontanem változik
Forrás: Fővárosi Vízművek

A fővárosban a locsolós vízórás családi házaknál pedig erre kell számítani:

Így néz ki a fővárosi menetrend (a locsolós vízórás házaknál)KerületJelenlegi leolvasási gyakoriságVáltozás időpontjaMódosított gyakoriságI.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaII.páros hónapokban 2 havonta2017 júniusátóljúniusban és decemberben 6 havontaIII.páros hónapokban 2 havonta2017 áprilisátóláprilisban és októberben 6 havontaIV.páratlan hónapokban 2 havonta2017 júliusátóljanuárban és júliusban 6 havontaV.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaVI.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaVII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaVIII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaIX.páros hónapokban 2 havonta2017 júniusátóljúniusban és decemberben 6 havontaX.páros hónapokban 2 havonta2017 februárjátólfebruárban és augusztusban 6 havontaXI.páros hónapokban 2 havonta2017 áprilisátóláprilisban és októberben 6 havontaXII.páros hónapokban 2 havonta2017 áprilisátóláprilisban és októberben 6 havontaXIII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 júliusátóljanuárban és júliusban 6 havontaXIV.páratlan hónapokban 2 havonta2017 márciusátólmárciusban és szeptemberben 6 havontaXV.páros hónapokban 2 havonta2017 júniusátólJúniusban és decemberben 6 havontaXVIpáratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaXVII.páros hónapokban 2 havonta2017 februárjátólfebruárban és augusztusban 6 havontaXVIII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 júliusátóljanuárban és júliusban 6 havontaXIX.páros hónapokban 2 havonta2017 februárjátólfebruárban és augusztusban 6 havontaXX.páratlan hónapokban 2 havonta2017 májusátólmájusban és novemberben 6 havontaXXI.páros hónapokban 2 havonta2017 júniusátólJúniusban és decemberben 6 havontaXXII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 márciusátólmárciusban és szeptemberben 6 havontaXXIII.páratlan hónapokban 2 havonta2017 márciusátólmárciusban és szeptemberben 6 havonta
Forrás: Fővárosi Vízművek

További részleteket - például a céges ügyfelekre vonatkozó menetrendet - a társaság tájékoztatójában olvashatja el.