Van-e visszaút a csődből? - Változott a törvény

Az Országgyűlés elfogadta a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény módosítását. Az egyik legmarkánsabb változás, hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolása során, az adós vagyonának értékesítésekor az államot elővásárlási jog illeti meg, továbbá a gazdálkodó szervezetek számos újabb típusát vonja be e körbe - írja közleményében Kántor Gergely, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje.
Domokos Erika, 2020. július 6. hétfő, 06:20
Fotó: Getty Images

Emellett azonban a törvénymódosítás olyan rendelkezéseket is tartalmaz, melyek általános célja a fizetésképtelenségi jog eljárási szabályainak korszerűsítése, valamint a hitelezők és az adós közötti egyezségkötés lehetőségének elősegítése. Ezen utóbbi változtatások alapvetően üdvözlendő előrelépést jelenthetnek - véli a szakértő.

E-mail-ben kommunikálhatnak

A csődeljárásban és a felszámolási eljárásban a módosítás egyszerűbb lehetőséget vezet be az elektronikus kapcsolattartásra (az e-mailt) a hitelezői választmány tagja vagy a hitelezői képviselő és a vagyonfelügyelő/felszámolóbiztos között. Ez csupán egy lehetőség a résztvevőknek, a korábban megszokott kommunikációs formák is megmaradnak. Technikai szempontból azonban megjegyzendő, hogy az elektronikusan továbbított irat csak elektronikus teljes bizonyító erejű magánokiratként, vagy ügyvéd által elektronikus okirati formába alakítva küldhető meg - hívja fel a figyelmet Kántor Gergely ügyvéd.

Csődeljárásban az adós mindaddig átdolgozhatja az egyezségi javaslatot, amíg a törvényben meghatározott szavazatszámítás alapján azt legalább a hitelezők egynegyede támogatja. Ez a módosítás valószínűleg javítani fogja a sikeres csődegyezségek esélyeit.

Alapból 180 meg 2 nap a csődvédelem

A törvényjavaslat több határidőt meghosszabbít: csődeljárásban a fizetési haladék (moratórium) az elrendelő végzés közzétételétől számított 180. napot követő második munkanap 0 óráig fog tartani, ezáltal 60 nappal hosszabb lett a moratórium, illetve ehhez arányosítva az adósnak az egyezségi tárgyalásra a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belüli időpontra kell összehívnia a hitelezőket a korábbi 60 nap helyett. (A fizetési haladék meghosszabbítása a hitelezők egyetértésével legfeljebb 365 nap lehet változatlanul.) E határidők meghosszabbítása több lehetőséget biztosít a csődegyezség megkötésére, valamint mind az adós további működésének, mind a hitelezők igényeinek kielégítésének jobb esélyei lesznek - véli a szakértő.

Feltehetőleg a koronavírus világjárvány alatti kijárási korlátozás ideje alatt szerzett tapasztalatok alapján törvényben is rögzítik az elektronikus hírközlő eszközök (például videokonferencia) használatát személyes találkozók helyett: felszámolási eljárásban a hitelező személyes jelenlét helyett ilyen módon is részt vehet a hitelezői gyűlésen. E módosítás úgyszintén javítani fogja a hitelezők hozzáállását, hogy valóban részt vegyenek ezeken az egyeztetéseken - írja közleményében Kántor Gergely.

HOZZÁSZÓLÁSOK