Veszélyben a hitelre vett lakás, ház, plazmatévé?

Nem volt még soha olyan alacsony a problémamentes lakossági hitelek aránya, mint az idei első félév végén, miközben az átütemezett kölcsönök súlya nőtt. A bankok tapasztalatai szerint az ügyfelek kifejezetten tartózkodnak a tartozás átütemezésétől, holott azzal akár el is lehet kerülni a behajtás megindítását.
NAPI, 2007. október 18. csütörtök, 14:05
Fotó:

A NAPI Gazdaság cikke

Sohasem volt olyan alacsony a problémamentes lakossági hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományon belül, mint az idei első félév végén - derül ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) adataiból. Megugrás a külön figyelendő kategóriában következett be. Ebben szerepelnek az egy hónapnál nem régebbi fizetési késedelmek, de az átütemezett kölcsönök is.


Több bank is azt tapasztalja azonban, hogy a lakossági ügyfelek kifejezetten idegenkednek a tartozás átütemezésétől. Annak ellenére - hangsúlyozza az Allianz Bank -, hogy ez mindkét félnek a lehető legjobb megoldás lehetne. Abban az esetben ugyanis, amikor az ügyfél számára egyértelművé válik, hogy vállalt hiteleit nem tudja fizetni és felveszi a bankkal a kapcsolatot a probléma megoldása céljából, szinte kivétel nélkül - a hitel átütemezésével - kiküszöbölhető egy esetleges későbbi behajtási folyamat elindítása.

A végrehajtás stádiumába kerülő ügyletek száma és aránya is marginális - tudtuk meg a CIB-nél, ahol a késedelmes fizetések arányában is csak enyhén növekvő tendenciát tapasztalnak. Ez egyébként nem vág egybe a pénzügyi felügyelet adataival, hiszen ezek szerint a külön figyelendő besorolás mellett - ha nem is ennyire jelentős mértékben - minden törlesztési késedelmet jelző kategóriában romlás figyelhető meg. A CIB szerint jó eredményeik az ügyfelek alapos tájékoztatásának, valamint a körültekintő kockázatkezelésének köszönhetőek. Ezen a téren persze minden bank igyekszik a lehető legalaposabban eljárni.

A lejárt követelések kezelésének első lépése az Allianz esetében mindenképpen az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, először több személyes, levélbeni és telefonos megkeresés formájában. Amennyiben nem sikerül megoldást találni a többszöri megkeresés ellenére sem, úgy a követelés behajtását egyszerűen jogi útra terelik.

A hátralékos lakossági termékeknél a behajtás eredményességének növelése érdekében az OTP Bank automatizált (informatikai rendszerek, programok által vezérelt és kiszolgált), központosított soft behajtási folyamatokat alakított ki. A soft (puha) behajtás esetében a hátralékkal rendelkező ügyfeleket telefonon, illetve levélben szólítják meg annak érdekében, hogy rendezzék tartozásukat, ezzel elkerülve a hitel-, illetve folyószámla-szerződések felmondását. A behajtási folyamatokat termékenként, fedezettségtől függően alakítják ki. A termékeken belül a hátralékos követeléseket tovább szegmentálják, csoportokba sorolják. Az egyes csoportokhoz különböző behajtási események tartoznak (automatikus hátralékbeszedés, telefonhívás, felszólító és felmondó levelek, figyelmeztető sms-ek). A hátralékos hitel- és folyószámlák esetében, amennyiben a fenti behajtási intézkedések nem vezetnek eredményre, a szerződést felmondják. Ezt követően a követelést - jogi úton való behajtásának érdekében - az OTP Bank a csoport work-out tevékenységre specializálódott társaságának, az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-nek értékesíti.

A Citibank fizetési késedelembe esett ügyfeleivel a pénzintézet saját behajtási osztálya foglalkozik. Az alkalmazott behajtási stratégia függ a hiteltermék típusától, a kinnlévőség mértékétől, a késedelmes napok, esetenként a késedelmes termékek számától. A bank külső partnereket, behajtó cégeket és ügyvédeket csak a jelentős késedelemben lévő, felmondott szerződések esetében alkalmaz, a saját behajtási osztály munkájának kiegészítéseként. A K&H Bank négy hónapos törlesztési késedelemig (a türelmi idő a termék jellegétől függ) belső ügykezelés keretében próbálja megoldani a problémát. Ennek eredménytelensége esetén kezdeményezik a kölcsön- és/vagy számlaszerződés felmondását. Felmondott vagy lejárt követeléseit a bank work-out-partnerekre bízza. A jogi eljárások eredményétől függően, a megtérülési szempontokat is figyelembe véve, ezt követően faktorcégek számára is értékesítenek kinnlevőséget.

A CIB - másokhoz hasonlóan abból kiindulva, hogy az ügyfél és a bank közös érdeke a törlesztési kötelezettségek teljesülése - a fizetési nehézségekkel küzdő ügyfelek részére - megváltozott körülményeikhez igazítva, az egyedi kérelem elbírálását követően - a tartozás átütemezését (a futamidő hosszabbítását), pluszfedezet bevonását, egyik hitelkonstrukcióból egy másikba történő átszerződést (amely alacsonyabb törlesztőrészletet eredményez), illetve a lejárt követelésre részletfizetést és fizetésihaladék-megállapodást ajánl. Problémás esetekben - mondták el - ügyfeleik sok esetben választják a halasztott fizetést, ez azonban természetesen nem mehet a végtelenségig, hiszen ha csupán a kamatot törleszti a hitelfelvevő, akkor nem csökken a tőketartozása. Tehát az adósnak is érdeke, hogy az átmeneti időszak ne nyúljon túlságosan hosszúra. A fizetési késedelembe került ügyfelet egyébként több lépcsőben - telefonon, levélben - értesítik elmaradásairól, mielőtt a személyes ügyféllátogatás megtörténne. Amennyiben utóbbi sem vezet eredményre, akkor felmondják a szerződést. A követelést a bank a fedezettől függően bírósági eljárás keretében vagy végrehajtáson kívüli árverésen érvényesíti.

Mivel a CIB Banknak nincs saját - vagy az érdekeltségi körébe tartozó - work-out-cége, a követelésbehajtási tevékenységet elsősorban a bank munkatársai végzik, majd ezt követően adják el a követelést külső partnernek. Lakossági követelésekre vonatkozóan hosszú távú megállapodásokat kötnek követelésvásárló cégekkel. Ehhez a partnereket tenderrel választják ki.

HOZZÁSZÓLÁSOK