A jelenlegi válsággal kapcsolatban a biztos elmondta, hogy a konvergencia 2008-ban megállt, a munkanélküliség elkezdett emelkedni, de a déli és az eurózóna periféria országaiban sokkal gyorsabban. Ez a divergencia pedig azóta is folytatódik - tette hozzá -, amelynek következtében munkanélküliségben a mag és a periféria közötti szakadék 2012-ben eddig példa nélkül álló 10 százalékpontra nőt az ezredfordulón látott 3,5 százalékponthoz képest. Emellett a fiatalok körében mért munkanélküliség a monetáris unión belül is jelentős társadalmi-gazdasági divergenciát mutat: míg Németországban, Ausztriában és Hollandiában 10 százalék vagy ez alatti szinteken mozog a ráta, addig több tagállamban meghaladja a 30 százalékot.

Az EU-ban több mint 14 millió 15-29 éves fiatalnak nincs munkája és nem is vesz részt semmilyen képzésben (NEET), ami az EU népességének közel 3 százalékát teszi. Ugyanakkor ez az a réteg, akiktől az európai jólét megteremtése függ a következő 40-50 évben - mutatott rá Andor.

A biztos szerint ráadásul a kormányok válságkezelő képességében is divergencia mutatkozik. A kormányok mozgásterét az EMU-ban jelentősen korlátozta a válság, miután monetáris centralizáció következtében a tagállamok nem tudják egyedileg befolyásolni az árfolyamokat, a fiskális mozgástér pedig - különösen a már eleve magas szuverén adósságok miatt is - szűk.

A biztos szerint elengedhetetlen az euróövezet asszimmetriáinak kiegyensúlyozása, amelynek jegyében a déli periféria országainak pénzügyi kiigazításait a magországok belső keresletének növelésének kell követnie. A több országban tapasztalható szociális vészhelyzetet a szociális beruházások és a munkahelyteremtés előtérbe helyezésével kell kezelni - különösen a fiatalok körében - tette hozzá.

Andor szerint a mostani válság tanulsága, hogy a megszorítások rövid távon szükséges válasz lehettek a válságra az EMU jobb struktúrája és a nagyobb szolidaritás hiányában, ez azonban csak rontott a helyzeten. A biztos szerint a jelenleginél jobb megoldásokra lenne szükség: a hangsúlyt fiskális szigorról a reálgazdaságra kell helyezni, és javítani kellene az EMU rendszerén. A monetáris unió csak akkor tartható fent hosszú távon Andor szerint, ha a tagállamok képesek közösen egy olyan struktúrát kialakítani, amely minden ország számára lehetővé teszi a növekedést és haladást, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt.

Az EMU szociális dimenziójáról a decemberi Európai Tanács ülés nyomán indult vita. A múlt héten, miután a munkáltatók és munkavállalók képviselői részt vettek az Európai Bizottság ülésén, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott: a szociális dimenzió szükséges a valutaunió fenntarthatóságához - jegyezte meg Andor, aki úgy vélte, azért van szükség a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziójának megerősítésére, hogy a gazdasági kormányzás keretében időben észlelni lehessen a szociális problémákat.

QP | Quality Placement