A három gazdaságpolitikai terület folyamatait eddig az év különböző időszakában tekintették át. A változtatást az indokolja, hogy a három terület egymással szorosan összefügg, az együttes értékelés megkönnyíti a gazdasági folyamatok áttekintő értékelését, s ezzel segíti a fejlődés akadálymentessé tételét. Pedro Solbes EU-bizottság gazdasági és pénzügyekért felelős tagja és Anna Diamantopoulou, a munkanélküliséggel és a szociális ügyekkel foglalkozó tag a változtatással kapcsolatban egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a döntéselőkészítés átalakítása kedvez a középtávú, három éves időszakra szóló stratégiakészítésnek és hatékonyabbá teszi a döntéshozók által kialakított elképzelések megvalósítását. Az Európai Unió sajátos intézményrendszeréből következően egyedülálló döntéshozatali mechanizmus fejlődött ki. A tagállamok között kiizzadott kompromisszumok eredményeként többször átalakított közösségi döntéshozatal egy igen összetett és a kívülálló számára nehezen átlátható rendszerként működik. Emiatt a közösségi döntéshozatalt mind a mai napig sok kritika éri mind az integráció megrögzött föderalista hívei, mind az integráció ellenzői részéről. A döntéshozatal bonyolultsága ugyanakkor elsődlegesen annak az "adottságnak" köszönhető, hogy az Európai Unióban nem egyszerűen a Tanácsban képviselt 15 tagállam nemzeti érdekeit kell összeegyeztetni, hanem a döntéseknek tükrözniük kell (az Európai Bizottság által megjelenített) közösségi érdekeket, és figyelembe kell venniük az (Európai Parlament által képviselt) állampolgári érdekeket is; miközben más közösségi intézmény (főként a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság) és lobbicsoport is megpróbálja befolyásolni saját szempontjai szerint a döntéseket.
QP | Quality Placement