A konferenciát az Európai Bizottság a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében szervezte. A fórumot több uniós politikus és szakember is az Európai Bizottság idei legfontosabb eseményének nevezte, mert 2008 óta a munkanélküliség 7-ről 10,4 százalékra emelkedett az Európai Unióban, az eurózónában pedig jelenleg 11,2 százalék az állástalanok aránya. Ez a bizottság szerint a közép- és hosszú távú stabilitást is fenyegeti.

Barroso a konferencián leszögezte, nemcsak pénzügyi, hanem bizalmi válság is van, mert - az utóbbi ötven évben először - az európaiak most bizonytalansággal és nem a jobb élet reményében tekintenek a jövőbe. Aggasztónak nevezte, hogy nőtt a munkanélküliség az unióban és az eurózónában, és ráadásul egyenlőtlenül oszlik meg a tagállamok között.

A bizottsági elnök a munkaerő-áramlás szabadságának fontosságát hangsúlyozta, egy valódi közös európai munkaerőpiac megteremtését sürgette. Teljessé kell tenni a Gazdasági és Monetáris Uniót, és mélyíteni kell az integrációt - hangoztatta. Hozzátette: vannak, akik úgy vélik, hogy a versenyképességet a szociális rendszer rovására kell javítani, de ő ezzel nem ért egyet.

Politikai lépésekre van szükség

Nyilvánvalóan politikai lépésekre van szükség a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalán is - állapította meg az Európai Tanács elnöke a fórumon. Rompuy véleménye szerint a kínálati oldalról a képzés, az oktatás javításával és a nagyobb mobilitás elősegítésével, a keresleti oldalon pedig a versenyképesség javításával és vállalkozásbarát üzleti légkör és szabályozás kialakításával lehet elősegíteni a munkahelyteremtést.

Kifejtette, a válságnak strukturális és rendkívüli okai is vannak, de a kettő összefügg egymással. Úgy véli, a versenyképesség minőségi értelemben vett javítására van szükség, mert a feltörekvő országok népessége jól képzett és fiatal.

Hangsúlyozta, a következő, 2014-2020-as uniós költségvetésben célzottabban kell alkalmazni az Európai Szociális Alap forrásait, de ehhez a tagállamok közötti kompromisszumra van szükség a novemberi rendkívüli uniós csúcstalálkozón, ahol eldől annak a nagyjából 1000 milliárd eurónak a sorsa, amely az Európai Unió költségvetését jelenti majd a következő 7 éves időszakra.

Beszámolója szerint a bizottság három olyan területet azonosított, amelyeken jelentős foglalkoztatásbővítésre van lehetőség: a zöld vagyis környezetbarát szektor, az egészségügyi szféra, valamint az információs és kommunikációs technológiák területe.

A pénzügyi stabilitás önmagában nem cél

A tanács elnöke szerint a pénzügyi stabilitás önmagában nem cél, hanem a növekedés és a munkahelyteremtés előfeltétele. Herman Van Rompuy hangsúlyozta a mobilitás javításának szükségességét is. Mint mondta: lehetővé kell tenni, hogy azok, akiknek nincs állásuk, eljuthassanak oda, ahol munkaerőhiány, több munkalehetőség van.

Haraghoz és frusztrációhoz vezet a fiatalok munkanélkülisége, ami a demokratikus intézményrendszer legitimitását is aláássa - adott hangot aggodalmának Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke. A szocialista politikus úgy vélte, fontos ugyan megvédeni az euró stabilitását, de ez nem cél, hanem eszköz a munkahelyteremtéshez és a növekedés beindításához. A munkanélküliség ugyanis sokkal nagyobb kárt okoz, mint a költségvetési hiány.

A fiatalok munkanélkülisége Schulz véleménye szerint a társadalmi összhangot is veszélyezteti. Az egyre több tüntetés a társadalmi elégedetlenség fokozódását jelzi, ami a demokratikus intézményeket is aláássa, mert a fiatalok az államot tehetetlennek tartják a pénzügyi világ diktatúrájával szemben.

Új rendszer kell

Andor László a tanácskozás résztvevőinek adott vacsorán egyebek közt azt hangoztatta, hogy európai munkanélküli-támogatási rendszert kell kidolgozni. Felszólította a tagállamokat, hogy alkossanak hatékony nemzeti munkahely-teremtési terveket.

Tekintettel a mai, elfogadhatatlanul magas munkanélküliségi rátára, nagyobb politikai prioritást kell kapnia a munkahelyekre összpontosító programoknak - mondta.

Andor szerint a munkaerő-piaci politikának az eddiginél jobban kell hangsúlyoznia a gazdaság keresleti oldalának erősítését, így csökkenteni kell a foglalkoztatást terhelő adókat, illetve támogatni kell az foglalkoztatást.

Merész tettek kellenek

Merész strukturális reformokat sürgetett az Európai Unió tagállamai részéről a Jobs4Europe konferencián szintén felszólaló Angel Gurría, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára. Merész tettek kellenek, el kell indulni a kilábalás útján. A tagállamoknak merész strukturális reformokat kell végrehajtaniuk, hogy milliók térhessenek vissza a munka világába - mondta a nemzetközi szervezet mexikói főtitkára, aki ismertette az OECD legfrissebb előrejelzését.

A szervezet azzal számol, hogy a munkanélküliség jövőre is 10 százalék fölött marad az Európai Unióban és 11 százaléknál is magasabb lesz az euróövezetben. Emellett Gurría közölte azt is, hogy szinte minden, eurót használó ország növekedési kilátása romlott, az eurózóna három legnagyobb gazdaságában pedig átlagosan 0,3 százalékos zsugorodásra számít az OECD.

A válság miatt megszűnt munkahelyekkel kapcsolatban Angel Gurría kifejtette, 4 millió új munkahelynek kellene létrejönnie ahhoz, hogy a foglalkoztatás ismét visszatérjen a 2007 előtti szintre.