A Régiók Európai Bizottságán belül működő Elnökök Értekezlete közös nyilatkozatában kiemeli, hogy a Covid-19 okozta sokk példátlan jellege azonnali intézkedéseket és merész szociális helyreállítási és gazdaságélénkítési tervet tesz szükségessé az Európai Unió számára. Ebben a nehéz időszakban, a regionális és helyi önkormányzatoknak elsődleges feladata az, hogy továbbra is biztosítsák az egészségügyi ellátást és a közszolgáltatásokat közösségeik számára.

A nyilatkozatban hangsúlyozzák, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a helyi gazdaság támogatása, a munkahelyek megmentése, új foglalkoztatási lehetőségek teremtése, az összes vállalatnak a vállalkozás folytatásában való segítése és a minőségi oktatás biztosítása érdekében. A helyi szinten végzett munkájuk pedig kiegészíti az uniós és tagállami szinten tett erőfeszítéseket.

Véleményük szerint az Európai Bizottság már eddig megtett erőfeszítéseinek elmélyítése érdekében kulcsfontosságú egy uniós szükséghelyzeti egészségügyi mechanizmus létrehozása, amely összekapcsolja és irányítja az uniós, nemzeti, regionális és helyi erőforrásokat az orvosi berendezések és készülékek beszerzésének finanszírozása terén. Az EU-nak egy regionális egészségügyi és kórházi programot is finanszíroznia kell a regionális egészségügyi rendszerek helyi szintű kapacitásának felmérése, átalakítása és figyelemmel kísérése, valamint az egészségügyi ellátás fenntarthatóságának biztosítását célzó beruházások megvalósítása érdekében - teszik hozzá.

Az új uniós járványügyi koordinációs központnak közvetlenül be kell vonnia a régiókat és a városokat. A polgároknak nyújtott egészségügyi szolgáltatások terén hatékonyabb határokon átnyúló koordinációra van szükség. A jövőben az EU-nak, a tagállamoknak, valamint a városoknak és régióknak fel kell mérniük, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban miként teremthetnek új egyensúlyt egészségügyi kompetenciáik terén - olvasható a közös nyilatkozatban.

Hogyan lehet ellensúlyozni a kiesett adókat

A jövedelemadó-kiesés ellensúlyozására uniós mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a helyi és regionális önkormányzatok számára a finanszírozási rendszerhez való közvetlen hozzáférést. A regionális és helyi közösségeket támogatni kell a közszolgáltatások digitálissá, fenntarthatóvá és rezilienssé tételét célzó átalakításban.

Az EU-nak új alapokat és egyszerűsített eljárásokat kell biztosítania a fenntartható helyi infrastruktúra számára, és az InvestEU Alapban a pandémiát követően létrehozandó ágon keresztül támogatnia kell a kis- és középvállalatokat. Emellett célzott segélyprogramot kell indítani az olyan kisvállalkozások számára, amelyek veszteségeket szenvedtek az élelmiszer-ellátási láncban bekövetkező zavarok miatt.

Integrált vidékfejlesztési terv kidolgozására van szükség az innováció, a vállalkozói szellem és az összekapcsoltság vidéki területeken történő fellendítése érdekében.

Ambiciózus gazdaságélénkítési tervet sürgetnek

A Régiók Európai Bizottságán belül működő Elnökök Értekezlete "egy fenntartható, reziliens és szociális Európa érdekében" ambiciózus gazdaságélénkítési tervet sürget. Ennek a tervnek új, közösen finanszírozott pénzügyi eszközöket és olyan bevételi forrásokat kell tartalmaznia, melyek megfelelő méretűek és kellően hosszú lejáratúak ahhoz, hogy teljes mértékben hatékonyak legyenek. Egy ilyen gazdaságélénkítési terv középpontjában egy az uniós költségvetéshez kapcsolódó és európai adósságbiztosításon alapuló uniós gazdaságélénkítési alapnak kell állnia. Az alapnak megközelítőleg 500 milliárd eurós forrásokat kellene biztosítania, és lehetővé kell tennie a jövőorientált beruházásokat.

A helyreállítás alapját az új uniós költségvetésnek kell képeznie, amelyet jelentősen meg kell növelni ahhoz, hogy a szolidaritás és a kohézió valódi eszközévé válhasson. Csak egy ambiciózus, az uniós költségvetési beruházásokat példátlan szintre emelő többéves pénzügyi keret felelne meg a méltányos és fenntartható fellendülés kihívásának - vélik.

Nagyobb büdzsé kell

A szükséges források felszabadítása és a multiplikátorhatás garantálása, valamint a további állami és magánbefektetések mozgósítása érdekében az uniós költségvetés beruházási kapacitását meg kell növelni az uniós költségvetés felső határának legalább ideiglenes, az uniós GNI 1,2 százalékát meghaladó szintre történő emelésével, valamint új saját források megfontolásával. Az uniós költségvetést ténylegesen meg kell erősíteni a további beruházások és garanciák lehetővé tétele, a nemzeti kormányoknak, a régióknak és a városoknak a gazdaság újraindításában nyújtott támogatás és a méltányos átállás biztosítása érdekében. Véleményük szerint kulcsfontosságú a megerősített kohéziós politika, amelynek célja az egyenlőtlenségek csökkentése és a tagállamok, régiók, városok és falvak ellenálló képességének javítása Európa-szerte.

Minden új intézkedésnek, valamint a következő többéves pénzügyi keretnek is figyelembe kell vennie a helyi és regionális önkormányzatok konkrét tapasztalatait, és támogatnia kell őket abban, hogy szociális ellátást és minden alapvető szolgáltatást nyújtsanak polgáraik számára. A közszolgálattal összefüggő kiadások egyharmadát és az uniós közberuházások kétharmadát a helyi és regionális önkormányzatok kezelik: nélkülözhetetlenek lesznek gazdaságaink újjáépítéséhez, az ökológiai átmenet és a szociális innováció végrehajtásához, biztosítva, hogy egyetlen térség és polgár se maradjon le. Élvonalbeli szerepet kell tehát kapniuk a helyreállítási tervek kidolgozásában és végrehajtásában is - hangsúlyozzák.

A Régiók Európai Bizottságán belül működő Elnökök Értekezlete:

Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottsága elnöke, Közép-Makedónia régió kormányzója (Görögország); VascoIlídio Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke és az Azori-szigetek autonóm regionális kormányának elnöke (Portugália); Olgierd Geblewicz, a Régiók Európai Bizottsága EPP-csoportjának elnöke és Nyugat-Pomeránia vajdaság elnöke (Lengyelország); Christophe Rouillon, a Régiók Európai Bizottsága PES-csoportjának elnöke és Coulaines polgármestere (Franciaország); François Decoster, a Régiók Európai Bizottsága Renew Europe-csoportjának elnöke és St Omer polgármestere (Franciaország); W³adys³aw Ortyl, a Régiók Európai Bizottsága ECR-csoportjának elnöke és Lengyel-Kárpátalja (Podkarpackie) vajdaság elnöke (Lengyelország); Kieran McCarthy, a Régiók Európai Bizottsága EA-csoportjának elnöke és Cork képviselő-testületének tagja (Írország); Satu Haapanen, a Régiók Európai Bizottsága Zöldek csoportjának társelnöke és Oulu képviselő-testületének tagja (Finnország).