Avramopulosz az európai migrációs stratégia részét képező szolidaritási intézkedések végrehajtása és az Európai Unió visszatérési politikájának javítása érdekében kidolgozott uniós bizottsági javaslatok ismertetésekor hangsúlyozta, a tagállamok politikai akaratán múlik, hogy szeptemberig teljesítik-e kötelezettségvállalásaikat és segítséget nyújtanak-e Görögországnak és Olaszországnak a területükön jelentkező migrációs nyomás csökkentése érdekében.

A bizottság arra szólítja fel az unió tagállamait, gyorsítsák fel az áthelyezés ütemét - hangsúlyozta az uniós biztos. (Világháborús tervet porolt le Merkel a menekültek megállítására.) Szerinte az áthelyezés üteme elmarad a célkitűzéstől, amely Görögországból havonta legalább 3000, Olaszországból havonta legalább 1500 áthelyezést irányoz elő. Eddig összesen 13 546 áthelyezésre került sor, 3936 bevándorlót Olaszországból, 9610-et pedig Görögországból vettek át más tagállamok.

Avramopulosz megjegyezte, hogy eddig Málta és Finnország tett legtöbbet kötelességeinek teljesítése érdekében, viszont - a bizottság fogalmazása szerint - Magyarország, Ausztria és Lengyelország továbbra sem hajlandó részt venni a rendszerben.

Az EU-biztos következményekkel fenyegette meg azokat a tagországokat, amelyek nem tesznek eleget az uniós határozatoknak. "Ha a tagállamok nem fokozzák áthelyezési erőfeszítéseiket, a bizottság késlekedés nélkül érvényesíteni fogja a szerződések szerinti hatásköreit azon tagállamok esetében, amelyek nem tettek eleget a tanácsi határozatokból eredő kötelezettségeiknek" - fogalmazott a biztos. Mint mondta, a bizottság arra is felkéri a tagországokat, hogy március végéig szüntessék meg az európai határ- és parti őrség személyi és eszközállományában mutatkozó hiányosságokat.

Avramopulosz beszámolt arról is, hogy az unión kívülről befogadandók áttelepítése terén elért eredmények továbbra is ígéretesek: a tagállamok már 14 422 fő, azaz az EU letelepítési programjának keretében elfogadott 22 504-as létszám több mint fele számára "biztosították az Európába jutás biztonságos és jogszerű lehetőségét".

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az uniós migrációs politika javítása érdekében kidolgozott brüsszeli javaslat bemutatásakor, a jövő hétre tervezett uniós csúcstalálkozót megelőzően Donald Tusk európai tanácsi elnöknek írt levelében úgy vélekedett, hogy az Európai Unió migrációkezelési politikájának hitelességében központi szerepet játszik a kölcsönös bizalom, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok együttesen járjanak el akkor, ha egy uniós ország magas migrációs nyomásnak van kitéve. Véleménye szerint ahhoz, hogy az EU-n kívüli országokkal hasonlóképpen, az elvándorlás okaira koncentrálva lehessen migrációs menetrendet kialakítani, tisztességes és hatékony uniós migrációs és menekültügyi politika biztosítására van szükség.

A bizottság által kidolgozott, felelősséget megkövetelő és szolidaritáson alapuló kezdeményezések lépésváltáshoz vezetnek, amelyek által az unió képessé válik a migráció kezelésére és humanitárius kötelezettségeinek is megfelel - fogalmazott a bizottság elnöke.