Négy nyugat-bálkáni ország - Szerbia, Montenegró, Macedónia és Bosznia-Hercegovina - kormányának képviselői tegnap közös nyilatkozatban szólították fel a horvát kormányt, hogy szüntessék meg az általuk diszkriminatívnak nevezett új behozatali és vámszabályozást és módosítsák azt oly módon, hogy megfeleljen az általános piaci elveknek - tudósított a bne Intellinews és a Reuters.

Horvátország augusztus elsejétől jelentősen kibővítette azon zöldségek és gyümölcsök listáját, amelyek harmadik, nem EU tagállamokból érkeznek és előzetes növény egészségügyi vizsgálaton kell átesniük a horvát határon. Az új intézkedés következtében egyes termékek esetében a behozatalkor fizetendő adó mértéke 22-szeresére emelkedett a tudósítások szerint. A horvát kormány arra hivatkozik, hogy ez az egyetlen megmaradt eszköze saját mezőgazdaságának védelmére, mivel hasonló szabályokat nem érvényesíthetnek a többi EU tagállammal szemben. A horvátok szerint a szabályok bevezetésével csak saját eljárásaikat szerették volna összhangba hozni az érvényben lévő uniós szabályozással.

Az új intézkedések komolyan érintik több balkáni, nem EU-tagállam termelőit is, akiknek vezetői tegnap találkoztak, hogy megvitassák a horvát intézkedésekre adandó válaszlépéseket.

Az illetékes szerb, bosznia-hercegovinai, montenegrói és macedón miniszterek megállapodtak abban, hogy a probléma megoldásig minden ország egyéni lépésekkel válaszol saját termelői érdekeinek védelme érdekében. Céljuk az, hogy Horvátország vonja vissza az intézkedést és hozza összhangba az előírt ellenőrzéseket és annak díjait a térségben szokásosakkal, illetve az EU-ban érvényes szabályozókkal.

Senki sem akar kereskedelmi háborút kirobbantani, azonban a régió országai arra kényszerülnek, hogy ellenlépéseket tegyenek, ha a probléma a következő - augusztus 14-én tartandó - ülés előtt nem rendeződik horvát részről - mondta Rasim Ljajic, a szerb kereskedelmi, turisztikai és távközlési miniszter. Szerbia már egy héttel ezelőtt arra kérte Horvátországot, vizsgálja felül az intézkedéseket, azonban horvát részről egyelőre nem érkezett erre válasz. A horvátok korábbi indoklása a korlátozásokra meglehetősen támadó hangvételű volt. Szerbia válaszként megkezdi bizonyos egészségügyi és állat-egészségügyi felügyeleti eljárások szigorítását - tette hozzá a szerb miniszter.

A Ljajic szerint az intézkedések teljes mértékben protekcionistának tekinthetők kereskedelmi értelemben, politikai oldalról pedig populisták, semmiképpen sem a jó szomszédi viszony szellemében születtek - írja a Reuters.

A szerb kormány nyilatkozata szerint a találkozón összesen hét pontban állapodtak meg a többi kormány képviselőivel a találkozón és közös levelet írtak az ügyben az Európai Bizottságnak.

A miniszterek megállapították, hogy álláspontjuk szerint Horvátország megsértette a Világkereskedelmi Szervezet szabályait, valamint az úgynevezett Stabilizációs és Együttműködési Megállapodás diszkrimináció tilalmára vonatkozó előírásait. Ez utóbbi szabályozza az uniós tagállamok kapcsolatát a nyugat-balkáni országokkal.

Kérték, hogy horvát részről találkozhassanak az illetékes miniszterrel, s úgy vélik, erre még a héten sor is kerülhetne Podgoricában.

Az Európai Bizottságot arra kérték, hogy lépjen fel a probléma megoldása érdekében, a WTO-nál pedig Montenegró és Macedónia fogja kérni a szükséges eljárások megindítását. Megállapodásuk szerint a jövőben a nyugat-balkáni országok rendszeresen fognak tartani hasonló, miniszteri szintű találkozókat.