Michal Bobek, az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a mobilhangár ingó vagyontárgynak minősül, amelynek végrehajtói kényszereljárás kertében való értékesítése nem tartozhat az áfa szempontjából a fordított adózás hatálya alá - adta hírül a Bíróság. Fontos hozzátenni, hogy a főtanácsnok véleménye nem köti a bíróságot.

Az ügy előzménye, hogy egy magyar magánszemély végrehajtói kényszereladás keretében egy mobilhangárt vásárolt egy fizetésképtelen cégtől, amely az egyenes adózás szabályai szerint állított ki az ügyletről számlát, azaz a vevő az áfával megnövelt vételárat fizette meg, az így beszedett áfát az eladó megfizette az adóhatóságnak, a vevő pedig ezután gyakorolta az áfa‐levonási jogát.

A NAV később megállapította, hogy a megkötött ügylet olyan ingatlanügyletnek minősül, amelyre az uniós héa (amelynek a magyar megfelelője az áfa) irányelv alapján a fordított adózás szabályait kellett volna alkalmazni, azaz az áfát az adóhatóság részére közvetlenül a vevőnek kellett volna megfizetni. Noha a magyar költségvetést a hiba miatt adóbevétel‐kiesés nem érte, hiszen az eladó megfizette az adóhatóság számára az ügyletet terhelő áfát, a szabálytalanság okán a vevőt megfosztották az adólevonás lehetőségétől, illetve a kérdéses áfaösszeg felének megfelelő nagyságú adóbírsággal sújtották.

Az ügy a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elé került, amely azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy a jelen helyzetben, amikor a költségvetést bevételkiesés nem érte, megtagadható‐e a vevőtől az áfa‐levonáshoz való jog gyakorlása, illetve arányos‐e vele szemben az adókülönbözet felének megfelelő adóbírság alkalmazása.

A cseh Michal Bobek főtanácsnok a ma megtett indítványában úgy véli, hogy a mobilhangár nem ingatlan, hanem ingó vagyontárgynak minősül. Márpedig egy ingó vagyontárgy kényszereladás keretében való értékesítése - ellentétben az ingatlanvagyontárgyak ilyen adásvételével - nem tartozhat a fordított adózás hatálya alá. Így pedig a szerződéses felek az irányelvnek megfelelően jártak el akkor, amikor e vagyontárgy értékesítését az egyenes adózás szabályai szerint folytatták le.