Súlyos mulasztásokat állapított meg Észak-Macedónában az Állami Számvevőszék, amely a kis vízerőművek koncesszióit vizsgálta. A Balkan Greenenergy News beszámolója szerint kiderült, hogy a legtöbb engedély kiadásához még a környezeti hatásvizságlatokat sem kérték be.

Az audit során a számvevőszék a 2012-től 2021-ig terjedő időszakot vizsgálta, és az erről szóló jelentés (- Vízkészletek kiaknázása a villamosenergia-termelésben címmel -) azt állapította meg, hogy az országban tavaly összesen 96 kisméretű vízerőmű működött kedvezményes és további 13 kedvezmény nélküli termelői státusszal. A több mint száz áramtermelő egység vizsgálata azonban számos szabálytalanságot tárt fel a koncessziók kiadásával, a kis vízerőművek építésével, de még az üzemeltetésükkel kapcsolatban is.

Sőt: az is világossá vált, hogy több erőmű tulajdonosa nem minden kötelezettségét fizette meg, rendezte a kormány felé. Számos esetben kiderült, hogy a koncessziós jogok kiadásának előfeltételét jelentő pályázati bizottsági megfelelés úgy teljesült, hogy nem is készültek el a jogszabályban előírt koncessziós tanulmányok, illetve a projektek nem készítettek, nem rendelkeztek környezeti hatásvizsgálati anyagokkal.  Az is gyakran előforduló hiányosság, hogy a pályázók nem adtak be megvalósíthatósági tanulmányt, a termelőüzemek nem adtak le (nem is készítettek) vízhasználati engedélyt, de olyan papírja sem mindenkinek volt, ami  a környező szántóföldekre gyakorolt hatások előzetes vizsgálatáról vagy utólagos ellenőrzéséről szólt volna.

Azt, hogy ilyen körülmények között maguk az építkezések, a vízerőművek hálózatra kapcsolása hogyan és miként történt meg, el lehet képzelni. Alap, hogy a befektetők ritkán tartották be az előírt környezetvédelmi intézkedéseket, de az is, hogy az ellenőrzésre jogosított környezetvédelmi felügyelőségek azzal az indokkal húzták ki magukat a feladat abszolválása alól, hogy erre nincs kapacitásuk.

A portál beszámolója szerint  az ellenőrök olyan megállapításokat is tettek, miszerint egyik-másik koncessziós eljárást eleve rég érvénytelen hidrológiai adatokra építve folytatták le, de hiányosságokat találtak a helyszínkiválasztások indoklásainál is, hogy azt már épp csak a lista végére lehessen tenni ,hogy a kiválasztott helyszínek kétharmadára nem is írták alá a koncessziós szerződést.

A számvevőszéki ellenőrzés azt is megállapította, hogy a vízerőművek által termelt áramért a fogyasztók az indokoltnál jóval többet fizettek. A vizsgált időszakban mintegy 41 millió euróval többet. 

A kis vízerőművek 2020-ban Észak-Macedóniában a teljes villamosenergia-termelés nagyjából négy százalékát, azaz 195,7 GWh villamos energiát termeltek meg. A kormány ígérete szerint hamarosan felülvizsgálja a kis vízerőművek törvényességét.