David Sassoli az EP brüsszeli, szerdán kezdődött kétnapos plenáris ülése nyitóbeszédében arról tájékoztatott, hogy levelében felszólította az Európai Bizottságot, teljesítse az Európai Unió alapszerződéséből eredő kötelezettségeit a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.

Az Európai Bizottságnak, az uniós szerződések őreként vállalt kötelezettségei alapján biztosítania kell a jogállamiságról szóló feltételrendszer tiszteletben tartásáról szóló rendelet teljes és azonnali alkalmazását - közölte.

"Meggyőződésünk, hogy egyes tagállamok megsértették a jogállamiság elveit, az ilyen eseteket szankcionálni kell" - fogalmazott. Ha az uniós bizottság nem reagál a szerződésekben meghatározott határidőn belül, az Európai Parlament az Európai Unió Bíróság elé idézi az Európai Bizottságot - jelentette ki.

Levelében közölte, az Európai Unió mechanizmust hozott létre a jogállamiság védelmére. A január elseje óta érvényes jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet megfelelő eszközt biztosít az Európai Unió számára az EU-érdekek és értékek megvédéséhez, illetve erősíti a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat. Lehetővé teszi olyan kormányok finanszírozásának felfüggesztését, amelyek nem tartják tiszteletben az európai értékeket, köztük a jogállamiságot - emelte ki.

Az EP-elnök emlékeztetett: Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános, a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelettel összefüggésben. Az EP kérésére az uniós bíróság gyorsított eljárásban vizsgálja, hogy összeegyeztethető-e az EU-joggal a közösségi források jogállamisági feltételekhez kötése. Erről a tárgyalás időpontját október 11-12-ére tűzték ki - tette hozzá.

Sassoli végezetül felidézte azt is, hogy az EP márciusi állásfoglalásában leszögezte: kész jogi eljárást indítani az Európai Bizottság ellen, ha a brüsszeli végrehajtó testület tovább késlekedik az uniós költségvetés védelmére létrehozott jogállamisági feltételrendszer alkalmazásával.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.