"Kötelességünk, hogy segítsük azokat, akik oltalomra szorulnak, azokat azonban, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, gyorsan vissza kell fordítanunk" - olvasható az elnökség kongresszusi határozattervezetében.

A tervezet szerint az Európai Néppárt szükségesnek tartja az idén májusban, illetve szeptemberben elfogadott migrációs intézkedéscsomag végrehajtását. Ezek értelmében az uniós országok enyhítik a legnagyobb migrációs nyomásnak kitett tagállamok terheit, átvállalnak tőlük oda érkezett menekülteket. Emellett - áll a tervezetben - az Európai Bizottságnak, az uniós tagállamoknak, valamint az Európai Parlamentnek világos ütemterv szerint kell dolgoznia a rövid-, illetve a hosszú távú megoldásokon.

Mind vízen, mind szárazföldön erősíteni kell a határellenőrzést a Földközi-tenger déli térségében, az Égei-tengeren, valamint a balkáni útvonal mentén - hangoztatja az EPP elnöksége. A dokumentum azonnali intézkedések meghozatalára szólítja fel az EU külső határai mentén fekvő tagállamokat, és elvárja, hogy mindenkit megfelelően ellenőrizzenek, aki belép az EU-ba. Az EPP-elnökség szerint az uniónak pénzzel, valamint az érintett EU-intézmények számára biztosított személyzettel és felszereléssel kell segítenie a tagállamokat, az Európai Bizottságnak pedig következetesen le kell folytatnia a kötelezettségszegési eljárást azon tagországokkal szemben, amelyek nem teljesítik az előírtakat. A határozattervezet külön felszólítja Görögországot és Olaszországot határvédelmi kötelmeik teljesítésére.

Az európai néppárti elnökség szerint az uniós intézményeknek fokozniuk kell együttműködésüket Törökországgal, amelynek kulcsszerepe van az illegális migráció megfékezésében. Az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie a Frontex uniós határőrizeti támogató ügynökség eddigi mandátumának kiterjesztésére. A tagállamoknak bővíteniük kell a Frontex és más, bevándorlással, menekültüggyel foglalkozó uniós ügynökségek finanszírozását, valamint létre kell hozniuk az európai parti őrséget - javasolja az Európai Néppárt elnöksége.

A tervezet szerint a tagállamoknak maradéktalanul érvényesíteniük kell a menedékjoggal kapcsolatos uniós minimumkövetelményeket. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor át kell tekintenie, hogy milyen hiányosságok mutatkoznak e követelmények tekintetében, és hosszú távon teljesen meg kell reformálni az európai menekültügyi rendszert.

Az Európai Bizottságnak - amely az unió intézményrendszerében egyfelől a központi javaslattevő, másfelől a legfőbb végrehajtó szerv, valamint egyben az uniós jog tiszteletben tartásának legfőbb őre is -, a néppárti elnökség szerint hosszú távú stratégiát kell alkotnia annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék a humanitárius jellegű vízumeljárásokat, úgynevezett hot spotokat - regisztrációs, adatszűrő és ügykezelő központokat - kell kialakítani a szomszédos országokban. Ennek eredményeként olyan helyzetet kell teremteni, hogy a menedékkérelmeket lehetőség szerint az EU külső határainál bírálják el. Információs és fogadó-ellátó központokat kell létrehozni afrikai és közel-keleti országokban is, valamint segíteni kell a nyugat-balkáni országokat is a migránsok ügyének kezelésében. A cél - olvasható a néppárti elnökségi határozattervezetben - az, hogy a regisztráció a schengeni övezetbe való belépés előtt történjék meg.

Az EPP-tervezet leszögezi: egyértelműen meg kell egymástól különböztetni a jogszerű menedékkérőket és az - uniós szóhasználat szerint - "irreguláris" migránsokat. A tagországoktól meg kell követelni az újonnan érkezettek ujjlenyomatának a rögzítését, a menekültügyi eljárás lefolytatását jelentősen le kell rövidíteni.

Az Európai Néppárt elnöksége azt is indítványozza, hogy az unión belül hozzanak létre a válsághelyzetek kezelése érdekében kötelező érvényű áttelepítési mechanizmust.
A tervezet szól arról, hogy össze kell állítani a biztonságos eredet- és tranzitországok listáját. E biztonságos országok az elképzelések szerint tehermentesítik az EU menekültügyi rendszerét, és elősegítik a menekültstátusra nem jogosultak hatékony visszajuttatását. Az EU tagállamait és a tagjelölt országokat automatikusan biztonságos országnak kell tekinteni - szögezi le a dokumentum.

Az EPP elnöksége külön állásfoglalás-tervezetet terjesztett elő az EU közös menedék- és migrációs politikájáról. E politikának - áll a tervezetben - szolidaritást kell tanúsítania azok iránt, akik nemzetközi védelemre szorulnak, ugyanakkor szolidaritást kell mutatnia azon EU-országok iránt is, amelyek a legnagyobb migrációs nyomásnak vannak kitéve. E politikának - folytatódik a szöveg - azon országokkal való együttműködésben kell megvalósulnia, amelyek konfliktusövezetek mentén találhatók, és amelyek menekültek millióit fogadják be.

QP | Quality Placement