A jövő évi költségvetés elfogadásával a képviselők biztosítják a források növelését, így támogatva a munkanélküli fiatalokat, valamint olyan további alapokat, amelyek kulcsfontosságúak a kis-és középvállalkozások, közlekedési infrastruktúra, kutatás és az Erasmus+ hallgatói mobilitás fejlesztéséhez. A 2017-es költségvetésben 157,8578 milliárd euró az előirányzott kötelezettségvállalás és 134,49 milliárd euró a tervezett kifizetés - adta hírül az Európai Parlament magyarországi tájékoztatási irodája.

Miután november 28-án a Tanács hivatalosan elfogadta a Parlamenttel közös szövegtervezetet a 2017-es költségvetésről, Parlament 438 szavazattal, 194 ellenében, 7 tartózkodás mellett jóváhagyta azt. Ezután a Parlament elnöke, Martin Schulz aláírás törvénybe iktatta.

A vezető jelentéstevő (bizottsági fejezet), Jens Geier (szocialista, német) elmondta: "Elértük a céljainkat, a 2017-es költségvetés egyértelműen a prioritásainkra fókuszál, a növekedés erősítésére, a munkahelyteremtésre - különösen a fiataloknak, és a migrációs válság megoldására. Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezésnek elért 500 millió többlet egyértelmű jelzés az EU-nak a cselekvésre. A lehető legtöbbet megtettük a migráció kiváltó okainak kezelésére is."

A további fejezetek jelentéstevője, Indrek Tarand (zöldek, észt) elmondta: "Nagyon sajnálatos, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyta a Parlament álláspontját és nem tett a költségvetésbe egy kikötést a korábbi biztosok juttatásainak egy részének tartalékolására addig, amíg a viselkedési kódex nem lett szigorítva. Ezt a Parlament nagy többséggel fogadta el azzal a céllal, hogy javítson a biztosok viselkedésén, és ezáltal az intézményekről kialakult általános képen is."

"A Juncker elnök által Schulz elnöknek küldött javaslat a viselkedési kódex javítására a türelmi időszak két évre növelésével egy jó irányba tett lépés, de nem megy elég messzire, hiszen a volt biztosok három teljes évig kapják átmeneti juttatásaikat", tette hozzá.

Fiatalok, munkahelyek, növekedés

Az EP 500 millió euróval bővítette az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés költségvetését, a fiatalok munkához jutásának támogatása érdekében. További 200 millió eurót fognak fordítani fejlesztésekre és az ezeket segítő eszközökre, mint a COSME (kis-és középvállalkozásokat támogatására), Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF, infrastruktúra-fejlesztési projektek támogatására), Horizon 2020 (kutatási projektek) és az Erasmus+ hallgató mobilitás program.

Menekült- és migrációs válság

Az EP képviselők elkülönítettek 728 millió eurót a főként migrációval kapcsolatos alapok megerősítésére, ebből 28 millió eurót szánnak az UNRWA további támogatására, így összesen 310 millió euróval segítik a palesztin menekültek; valamint 3 millió euróval megnövelték a ciprusi béketárgyalásokra szánt összeget is, ami így 34,8 millió eurós támogatást jelent a békefolyamatnak.

A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata

Az EU hosszú távú költségvetésének (2014-2020-as többéves pénzügyi keret) középidejei felülvizsgálatáról tartott vitán Ivan Korcok a szlovák tanácsi elnökség képviselője egy olyan felülvizsgálati csomagot ígért, mely lehetővé tenné "több mint 6 milliárd euró mobilizálását a legfontosabb prioritásokra allokálva a pénzügyi perspektíva végéig", azon túl, hogy a költségvetést is rugalmasabbá tennék.

A két parlamenti társjelentéstevő, Jan Olbrycht (néppárti, lengyel) és Isabelle Thomas (szocialista, francia) óvatosan üdvözölte a Tanács erőfeszítéseit, ugyanakkor emlékeztette a képviselőket, hogy a javaslatot még vitatják a tagállamok, és jelezték, hogy várják a további tárgyalásokat. "A munka még zajlik, a célunkat még nem értük el", mondta Olbrycht.

QP | Quality Placement