Új migrációs és menekültügyi paktumra terjesztett elő javaslatot az Európai Bizottság. A testület által kiadott közlemény szerint a javaslat jobb és gyorsabb eljárásokat irányoz elő a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, és egyensúlyt teremt azok között az elvek között, melyek értelmében a tagállamoknak méltányosan osztozniuk kell a felelősségben, és méltányos részt kell vállalniuk a szolidaritásból.

Gyorsan döntenek

A paktum egyik fontos eleme egy új eljárás lefolytatása a határokon, ami magában foglalja a belépés előtti átvilágítást is, amelynek az EU külső határait engedély nélkül átlépő, illetve a kutatási-mentési műveletek során kimentett, majd partra szállított személyek mindegyikét alávetik azonosítás céljából. Az átvilágítás sorána egészségügyi és biztonsági ellenőrzésre is sor kerül.

Az átvilágítást követően az egyes személyek tekintetében megindítható a megfelelő eljárás, legyen szó akár a határon folytatott eljárásról - a kérelmezők bizonyos kategóriái esetében -, akár a rendes menekültügyi eljárásról. A határon folytatott eljárás során az illetékesek gyorsan döntenek majd a menedékjog megadásáról vagy a visszaküldésről, így mindazok helyzete, akiknek ügye gyorsan megvizsgálható, hamar biztossá válik.

Rugalmas hozzájárulás

A javaslat kimondja: stresszhelyzetekben mindegyik tagállam köteles részt vállalni a szolidaritásból annak érdekében, hogy hozzájáruljon a rendszer egészének stabilizálásához, támogassa azokat a tagállamokat, amelyekre nagy nyomás helyezedik, és biztosítsa, hogy az EU eleget tesz humanitárius kötelezettségeinek. Tekintettel a tagállamok eltérő helyzetére és a migrációs nyomás ingadozásaira a Bizottság olyan rendszer kialakítását javasolja, mely rugalmas tagállami hozzájáruláson alapul.

A hozzájárulás megvalósulhat például a menedékkérőknek az első belépés szerinti országból történő áthelyezése révén, a tartózkodási joggal nem rendelkező személyek visszaküldésével kapcsolatos felelősség átvállalása útján vagy különböző típusú operatív támogatás formájában. Az új rendszer együttműködésre és rugalmas támogatási formákra épül - kiindulási pontként önkéntes alapon -, abban az esetben azonban, ha egyes tagállamokra fokozott nyomás nehezedik, biztonsági háló gondoskodik majd arról, hogy a nyomás hatékonyan csökkenjen akár áthelyezések, akár a visszaküldéssel kapcsolatos felelősség más tagállamok általi átvállalása révén.

A bizottság az új javaslattal "lendületet adna" a közös uniós visszaküldési rendszer létrejöttének, ami magában foglalja majd egy hatékonyabb jogi keretrendszer kialakítását, az Európai Határ- és Parti Őrség szerepének megerősítését, valamint egy visszaküldéssel foglalkozó uniós koordinátor kinevezését. A Bizottság reményei szerint a külső határok igazgatása is javulni fog. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata, amely a tervek szerint 2021. január 1-jén kezdi meg tevékenységét, szükség esetén bárhol további segítséget nyújt majd.

Kölcsönösen előnyös partnerségek

A brüsszeli testület közleménye szerint fentieken túlmenően az EU testre szabott és kölcsönösen előnyös partnerségek kialakítására fog törekedni az EU-n kívüli országokkal. Ezektől a partnerségektől várja a Bizottság, hogy az olyan kihívásokban, mint például a  migránscsempészés kezelése, segítséget nyútsanak, illetve előmozdítsák a visszafogadási egyezmények és megállapodások hatékony végrehajtását, valamint a legális beutazási lehetőségek kialakítását.

A Bizottság tehetséggondozási partnerségek indítását is tervezi a legfontosabb nem uniós országokkal, hogy elősegítse az EU munkaerő- és készségigényeinek kielégítését. A paktum az EU-n kívüli országokból való áttelepítést is megerősíti, és egyéb beutazási lehetőségeket is felvázol, törekedve a közösségi és magánszponzorálás európai modelljének kialakítására.

Az új migrációs és menekültügyi paktum az Európai Parlamenttel, az összes tagállammal, a civil társadalommal, a szociális partnerekkel és az üzleti szereplőkkel folytatott mélyreható konzultációkon alapul - hívja el a figyelmet az Európai Bizottság. Most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kellene a ténylegesen közös uniós menekültügyi és migrációs politika kialakításához szükséges összes jogszabályt megtárgyalni és elfogadni.