A képviselők számítanak arra, hogy a Bizottságtól megkapják a már beérkezett nemzeti tervekben található háttéranyagokat és a reformok és beruházások összefoglalóit (május 18-ig 18 tagállam nyújtotta már be terveit). A képviselők a dokumentumokat könnyen feldolgozható és összevethető formátumban kívánják kézhez kapni, együtt a tagállamok által benyújtott fordításokkal.

A képviselők szerint a Bizottság a nemzeti tervekről várható végső döntés előtt is megoszthatná velük azok előzetes értékelését, hiszen az értékelés jól halad és a legtöbb nemzeti tervet valószínűleg elfogadják. A Parlament bevonása viszont javítana a kéthavonta esedékes helyreállításról folyó párbeszéden - írják.

A NextGenerationEU gazdaságélénkítő csomag legnagyobb alkotóeleme, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz egy ideiglenes válságkezelési megoldás, amelynek révén az uniós tagállamok összesen 672,5 milliárd eurónyi, támogatásként vagy kölcsönként felvehető összegből kezelhetik a koronavírus-járvány hatásait.

Azok a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek részesülhetnek forrásokban, amelyek az uniós prioritásként kezelt területeken hoznak változást: a zöld átállás, ezen belül a biodiverzitás terén, a digitalizációban, a gazdasági kohézió és a versenyképesség növelésében, valamint a társadalmi és területi kohézió erősítésében. Ugyanígy azok az intézkedések is támogathatók, amelyek felkészültebbé, válságállóbbá teszik az adott ország intézményi hátterét, illetve a gyermekeket és a fiatalokat segítik (például a tanulásban vagy a készségfejlesztésben). Az is elvárás, hogy a tervek által igényelt költségvetés legalább 37 százalékát éghajlatvédelmi, legalább 20 százalékát pedig digitalizációs tevékenységekre fordítsák. A tagállamoknak végül azt is el kell magyarázniuk, hogy terveik hogyan járulnak hozzá a nemek közötti egyenlőséghez és az esélyegyenlőség biztosításához, és hogyan vonták be az érdekelt feleket a tervek előkészítésébe.

A teljes átláthatóság és elszámoltathatóság növelné a folyamat demokratikus legitimitását. A képviselők szerint a Bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy az összes érdekelttel egyeztessenek, mert csak így biztosítható, hogy a civil társadalmat, illetve a helyi és a regionális hatóságokat is bevonják a tervek végrehajtásába. Az érdekeltekkel folytatott egyeztetések megtörténtéről a tervek jövőbeli módosításakor is meg kell győződni.

A képviselők kérik, hogy a Bizottság tájékoztassa a megfelelő szakbizottságokat a tagállami tervekben foglalt mérföldkövek és célok teljesítésére vonatkozó előzetes értékeléséről is. Ezen adatok birtokában a Parlament pontosabban fel tudja majd mérni, hogy a forrásokat megfelelően és hatékonyan költötték-e el a tagállamokban.

A vitában nem szólalt fel magyar képviselő.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.