Az Európai Központi Bank döntésre jutott új stratégiáját illetően. Ennek megfelelően:

  • Az új stratégia szimmetrikus 2 százalékos inflációs célt alkalmaz középtávon
  • Az új monetáris politikai stratégia a 2020 januárjában elindított mélyreható felülvizsgálat eredménye
  • A kormányzótanács ambiciózus éghajlatváltozási cselekvési tervet hagyott jóvá

A kormányzótanács megítélése szerint az árstabilitás középtávon legjobban egy 2 százalékos inflációs cél kitűzésével tartható fenn. Ez a cél szimmetrikus, tehát az inflációnak a céltól való negatív és pozitív eltérései egyaránt nemkívánatosak. Amikor a gazdaság a nominális kamatok alsó határához közel működik, akkor különösen erélyes vagy kitartó monetáris politikai intézkedésekre van szükség az olyan helyzet elkerüléséhez, amelyben az inflációs céltól való negatív eltérések állandósulnak. Ez maga után vonhat olyan átmeneti időszakot is, amelyben az infláció mérsékelten a cél fölött van.

A kormányzótanács azt is megerősítette, hogy az EKB irányadó kamatlábai maradnak az elsődleges monetáris politikai instrumentumok. Az egyéb olyan instrumentumok mint az előretekintő útmutatás, az eszközvásárlás és a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek – amelyek az elmúlt évtizedben segítettek a nominálkamatok alsó határa által generált korlátok enyhítésében – szerves részei maradnak az EKB eszköztárának, és adott esetben alkalmazni fogja őket.

A kormányzótanács megerősítette, hogy a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) marad az árstabilitás értékelésének megfelelő mérőszáma. Ugyanakkor elismeri, hogy a saját lakásszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek HICP-be való felvételével jobban ki lehetne fejezni a háztartások számára releváns inflációt, és a saját lakásszolgáltatás HICP-be való teljes felvételét többéves projekt keretében lehet megvalósítani. A kormányzótanács ezért addig is monetáris politikai értékeléseiben tágabb inflációs mérőszámainak kiegészítéseként figyelembe fog venni olyan inflációs mutatókat, amelyek tartalmaznak a saját lakásszolgáltatás költségére vonatkozó kezdeti becsléseket.

A kormányzótanács 2021. július 22-én tartja első olyan rendes monetáris politikai ülését, amelyen az új stratégiát alkalmazza. Szándékában áll időszakosan értékelni monetáris politikai stratégiájának helyességét; a következő értékelés 2025-ben várható.