A Bank of America-Merrill Lynch (BofA-ML) szakértői szerint az euróra kereskedelmi súlyozással számolt kosárárfolyam-index az utóbbi időszak gyengülése ellenére is még mindig 10 százalékkal magasabb, mint 2000-ben volt, a dollárral szembeni nominális árfolyam pedig 45 százalékkal haladja meg a 2000 novemberében mért mélypontot. Modellszámításaik ugyanakkor azt mutatják, hogy ha az euró 20 százalékkal gyengülne a dollárhoz képest, akkor - például - az olasz gazdaság által az amerikaival szemben az euró bevezetése óta elszenvedett versenyképesség-veszteség fele behozható lenne.

A BofA-ML közgazdászai szerint igaz, hogy az euró leértékelődése nem oldaná meg az európeriféria Németországgal szembeni versenyképességi problémáit. Az euróövezeten kívüli piacokra irányuló német export azonban erősödne az euró gyengülésével, lehetővé téve a nagyobb német importot más eurógazdaságokból, és az erősödő külső kereslet révén az európeriféria országai időt nyernének a szükséges szerkezeti és takarékossági intézkedések bevezetéséhez. Hozzáteszik: elemzésük arra enged következtetni, hogy az euróövezet előtt két lehetséges út áll: a jelenleginél sokkal gyengébb euró elfogadása, vagy a valutaunió szétesése.

A Capital Economics szintén arra a megállapításra jutott, hogy a gyengülő euró segíthet Spanyolországon és a bajban lévő többi euróövezeti gazdaságon. A cég elemzői kimutatták, hogy a májusban mért legutóbbi csúcsához képest az euró mostanáig 18 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

A Capital Economics szakértői szerint ugyanakkor "több jó indok is van" annak feltételezésére, hogy az euró gyengülése nem fogja megoldani az euróövezet problémáit. A legfőbb ok az, hogy az euró külső értékvesztése nem javítja az európeriféria versenyképességét a központi eurógazdaságokkal szemben, márpedig a valutauniós periféria országainak legnagyobb exportpiaca az euróövezeti központ, Írország kivételével, amelynek exportját zömmel az amerikai és a brit piac veszi fel. Az elemzők szintén eljutnak arra a következtetésre, hogy a gyengébb euró növelheti a központi eurógazdaságok exportbevételeit, és így serkentheti e gazdaságok keresletét a periféria exportja iránt, a ház szakértői szerint azonban ez a hatás valószínűleg "meglehetősen mérsékelt lesz". Mindemellett az euró árfolyamának hanyatlása nem önmagában álló, vagy külső okok által vezérelt jelenség, hanem éppen az euróövezeti gazdaság egészének romló kilátásait tükrözi.

Hozzátették: ennek alapján még rontották is euróárfolyam-előrejelzésüket, és most már azzal számolnak, hogy az euró a jelenlegi 1,22 dollár körüli szintről 2013 végéig 1,00 dollárra esik a ház által eddig várt 1,10 dollár helyett. Hiba lenne azonban azt várni, hogy ez önmagában véget vet az euróövezeti válságnak, mivel az euró gyengesége a valutauniós térség problémáinak következménye, nem pedig a megoldása - húzták alá.

QP | Quality Placement