Precedens értékű nemzetközi állásfoglalást sürgetett a világméreteket öltő telekspekuláció ellen az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a Vidékfejlesztési Minisztériumban tartott soros ülése alkalmával, amely egyebek között a tavaszi regionális konferenciát készíti elő. A FAO tapasztalatai szerint a globális élelmiszerválság hatására az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az állami és magán befektetők termőföld vásárlása - túlnyomó részt a fejlődő országokban -, elsősorban a saját nemzeti-élelmezés biztonságának növelése érdekében vagy spekulációs célból. Egyes források szerint 2001-2011 között, világszerte 227 millió hektár termőföldet értékesítettek vagy adtak bérbe elsősorban külföldi befektetőknek. Az ilyen stratégiai vagy spekulációs célú, nagyméretű termőföldvásárlások a célországokban gyakran súlyos társadalmi és élelmezési problémákhoz (kényszer kilakoltatások, munkanélküliség, éhínség) vezetnek.

Ezért 2011-ben globális szakmai és kormányközi tárgyalások kezdődtek - amiben a FAO is vezető szerepet játszik - a nagyméretű földfelvásárlások megfékezésére és egyúttal az érintett országokban a felelős birtokpolitika és földgazdálkodás elősegítésére. A konzultáció hatására állította össze a földbirtok viszonyokra is kiterjedő irányelveket (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest in the Context of National Food Security) a szervezet. Az irányelvek elfogadása precedensértékű nemzetközi állásfoglalás lenne. A dokumentumot a tervek szerint 2012 első felében fogadhatják el a FAO tagországok.

QP | Quality Placement