A szabályok értelmében a tagállamok összehangolt kereseti rendszert fognak működtetni, ezzel fokozottabb védelmet biztosítanak a fogyasztóknak a tömeges jogsértésekkel szemben, ugyanakkor felszámolják a visszaélésszerű pereket.

Kollektív keresetet az uniós jog által szabályozott számos területen, így például az adatvédelemmel, az utazással és turizmussal, a pénzforgalmi szolgáltatásokkal, az energiával és a távközléssel kapcsolatos uniós szabályok megsértése miatt lehet indítani.

Minden tagállamnak legalább egy olyan eljárást kell bevezetnie, amelynek keretében az arra feljogosított szervezetek - fogyasztóvédelmi tömörülések vagy köztestületek - a bíróságon a jogsértés megszüntetését vagy tilalmát kérhetik, vagy jogorvoslatért, kártérítésért folyamodhatnak. A határokon átnyúló keresetek indítására feljogosított szervezeteknek ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelniük az egész unióban.

A fogyasztói csoportok képviseletét és nevükben kollektív keresetet csak a tagállamok által arra feljogosított szervezetek indíthatnak, ügyvédi irodák nem - emelték ki az MTI szerint.

A jogszabály továbbá azt is biztosítja, hogy ne indulhassanak visszaélésszerű perek kereskedők ellen, illetve szintén a visszaélések megelőzése érdekében kerülni kell a büntető kártérítések megítélését.

Az elfogadott irányelv húsz nappal azt követően lép hatályba, hogy azt az Európai Unió hivatalos lapjában kihirdették. A tagállamoknak huszonnégy hónap áll majd rendelkezésükre az irányelvben foglaltak átültetésére a saját jogrendjükbe, és további hat hónap a szabályok alkalmazására.