Az Európai Központi Bank (ECB) még 2015. március 4-én fogadta el az államkötvények másodlagos piacokon történő megvásárlására irányuló programot (PSPP).

A program előírja, hogy minden jegybank a saját országa központi vagy regionális kormányzataitól vagy helyi önkormányzataitól származó elfogadható értékpapírokat vásárolja meg. A nemzeti központi bankok részesedése a vásárlások könyv szerinti értékéből 90 százalékot tesz ki, míg az ECB részesedése 10 százalék. 2017. május 12-én a PSPP program volumene 1534,8 milliárd euró volt. A PSPP alkalmazását eredetileg 2016. szeptember végéig tervezték, majd ezt az időtartamot többször meghosszabbították.

Mai ítéletében az Európai Bíróság megállapította, hogy a német szövetségi alkotmánybíróság által előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely a PSPP program érvényességét érintené.

A PSPP ugyanis nem lépi túl az ECB hatáskörét. A program a monetáris politika területéhez tartozik, és célja, hogy az infláció középtávon visszatérjen 2 százalék alatti, de ahhoz közeli szintre.

A bíróság azt is kimondta, hogy a monetáris finanszírozás tilalmával nem ellentétes a kötvények lejáratukig való tartása és a lejáratig számítottan negatív hozamú kötvények vásárlása.