A Moody's hitelminősítő közleményt adott ki a lengyel és a magyar nyugdíjrendszerben történt változások hatásáról - írja a Finchannel.com. Eszerint a finomabb lengyel beavatkozást, a kötelező pénztári rendszerbe történő átutalások ideiglenes csökkentését nem tartják az ország finanszírozási kockázatát érezhetően befolyásoló körülménynek.

Ezzel szemben a magyar út, a második pillér felszámolása "kétségtelenül negatív hatású" - nyilatkozta Dietmar Hornunk, a Moody's elnökhelyettese, egyben Magyarországért felelős vezető elemzője. Állítása szerint éppen ezért ez a kormánydöntés volt az egyik legfőbb oka, hogy december elején Baa-ra - eggyel a bóvli kategória fölé - minősítették le a magyar adósságok besorolását.

A hitelminősítő közleménye három okkal indokolja a Moody's álláspontját. Az első indok az, hogy a felszámolt kötelező magán-nyugdíjpénztárakból befolyó óriási összeg fiskális mozgásteret nyit, lehetővé teszi a kiadások növelését anélkül, hogy az a költségvetési célok feladásával járna. Ez viszont jelentősen rontja az államháztartás strukturális egyensúlyát.

A nyugdíjreform csökkenti az átláthatóságot, miután a változás során az államkötvények explicit finanszírozását - azaz a nyugdíjpénztárak állampapír-vásárlását - felváltja az állam implicit nyugdíjfizetési kötelezettsége. Ebben az összefüggésben a kormány felvállalja a megfelelő nyugdíjak fizetésének kötelességével járó pénzügyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva a demográfiai trendeket - a nyudíjjárulékot fizető aktív dolgozók arányának csökkenését a nyugdíjasokhoz képest -, a foglalkoztatás gondjait - a viszonylag alacsony foglalkoztatási rátát -, illetve a hosszú távú GDP-növekedés előreláthatatlanságában rejlő rizikót.

Végül a Moody's szerint a kötelező magánnyugdíjpénztárak felszámolása csökkenteni fogja a belföldi kötvény- és részvénypiacok likviditását.