Csak tavaly naponta több mint 4000 zsarolóvírusos támadás történt, az uniós vállalkozásoknak pedig 80 százaléka már legalább egyszer szembesült kiberbiztonsági incidenssel. A kiberbűnözés gazdasági hatása pusztán az elmúlt négy év alatt az ötszörösére emelkedett - sorolja a bizottság a közleményében indokként arra, miért volt szükség az új javaslatcsomagra. Andrus Ansip, a digitális gazdaságért felelős bizottsági alelnök armérvadónak tekinthető becslések szerint a kibertámadások évente 265 milliárd eurónyi kárt okoznak a világgazdaságnak.

Ügynökség és tanúsítási rendszer

Az EU kiberbiztonságának megerősítését célzó intézkedések között szerepel az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség létrehozása és egy új európai tanúsítási rendszerre irányuló javaslat.

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség a már működő Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) továbbfejlesztésével jönne létre, az intézmény állandó megbízatást kap ahhoz, hogy segítse a tagállamokat a kibertámadások megelőzésében és az azokra való reagálásban. Az ügynökség feladatai között olyanokat említ a bizottsági közlemény, mint a páneurópai kiberbiztonsági gyakorlatok megszervezése, információmegosztási és analitikai központok létrehozása a fenyegetettséggel összefüggő információk és tudás eredményesebb megosztása érdekében.

Az új európai kiberbiztonsági tanúsítványok pedig garantálnák annak a több milliárd hálózatba kapcsolt eszköz megbízhatóságát (dolgok internete - IoT), amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a kritikus infrastruktúrákban (energia- és közlekedési hálózatok), illetve olyan új fogyasztói cikkekét is, mint amilyenek például a hálózatba kapcsolt autók. Ezeket a kiberbiztonsági tanúsítványokat minden tagállamban elismerik majd, ami csökkenti a vállalkozásokra háruló adminisztratív terheket és költségeket is - állítja a bizottság közleménye.

A bizottság emellett javaslatot tesz egy Európai Kiberbiztonsági Kutatási és Kompetenciaközpont felállítására, amely kísérleti jelleggel már 2018 folyamán felállhat. Ez a folyamatosan változó fenyegetések és a kiberbűnözők által alkalmazott technikákkal szembeni védelemhez nyújthat segítséget.

Megerősített rendszer

A támadásokra való gyors reagálás elősegítése érdekében létrejönne egy uniós kiberbiztonsági válságreagálási keret, amely nagyszabású kibertámadások miatti esetleges egységes operatív fellépés esetén nyújtana segítséget a tagállamoknak.

Brüsszel megfontolandónak tartja egy új Kiberbiztonsági Vészhelyzet-elhárítási Alap létrehozásántazon tagállamok számára, amelyek az uniós jog által előírt összes kiberbiztonsági intézkedést felelős módon megvalósították. Az alap vészhelyzeti támogatást nyújthatna a tagállamok megsegítésére, hasonlóan az erdőtüzek vagy természeti katasztrófák esetében alkalmazható polgári védelmi mechanizmushoz.

Az Európai Bizottság emellett közölte, hogy az EU és a NATO együttesen ösztönzi a kibervédelmi kutatási és innovációs együttműködést, továbbá az EU elmélyíto a NATO-val való együttműködést is.

Az EU a rossz szándékú kibertevékenységekkel szembeni közös uniós diplomáciai intézkedések keretét is végrehajtja, és támogatja a kibertérbeli konfliktusmegelőzést és stabilitást szolgáló stratégiai keret kialakítását.

Büntetőjogi szigorítások

A bizottság az elrettentés fokozására új intézkedéseket javasol a csalással és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisításával szembeni küzdelem terén is. Ennek keretében a javasolt irányelv az információs rendszerekkel kapcsolatos bűncselekmények körét kiterjeszti minden fizetési tranzakcióra, beleértve a virtuális fizetőeszközökkel végrehajtott tranzakciókat is. A jogszabály a szankciók mértékére vonatkozó közös szabályokat is bevezet, valamint tisztázza a tagállami illetékességet az ilyen bűncselekmények esetén.

A számítástechnikai eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekményekre vonatkozó nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságának fokozása céljából a bizottság 2018 elején javaslatokat fog előterjeszteni az elektronikus bizonyítékokhoz való határon átnyúló hozzáférés megkönnyítéséről, továbbá októberig benyújtja észrevételeit a titkosítás bűnügyi nyomozásokban betöltött szerepéről.

(A kép forrása: pixabay.com)