A gyorsulási irányadó (GYIA) a hónap során 0,46 százalékos emelkedést jelzett. Ez a második legdinamikusabb emelkedés az idei évben, összességében is kedvező trend kezd kirajzolódni. Az előző hónapban ennél lényegesen kisebb volt a javulás mértéke, míg az idei évre összességében igen nagy ingadozás figyelhető meg.

A gyorsulási irányadó összetevői közül novemberben hat a növekedés, négy viszont a csökkenés irányába hatott. A külső kereslet tényezői bizonyultak a legerősebb húzóerőnek, a belső kereslet viszont még negatív trendet mutat.

A gyorsulási irányadó (GYIA) leading indikátor típusú mutató, amelyet a GDP-t jól előre jelző részindikátorokból hoztak létre. A GYIA mindig az adott hónap reálgazdasági teljesítményét jellemzi, mivel az előbb említett jelzőszámok megfelelő idejű késleltetettjeit szerepelteti. Ennek az a gyakorlati haszna, hogy azonnali képet ad a hazai folyamatokról, míg a hivatalos statisztikai adatok nemritkán több hónap elteltével látnak csak napvilágot.
QP | Quality Placement