Időről időre felmerülő kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon sürgető lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, nyugdíjba lehessen menni. Van-e lehetőség az egyéni körülmények, problémák alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására? - veti fel az adó.hu a kérdést elemző cikkében.

A megoldás attól függ, hogy melyik az a jogosultsági feltétel, amiből csak egy kicsi hiányzik. Az öregségi nyugdíj-jogosultság két feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése és a megfelelő mértékű szolgálati idő (a teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, résznyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte. A két feltétel közül csak a szolgálati idő rövidsége esetében van lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására, a korhatár be nem töltése esetén ilyen megoldás nem alkalmazható.

Bármennyire fontos is lenne, hogy a személy, aki még nem töltötte be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, kivételes méltányosságból nyugdíjba vonulhasson, ez nem lehetséges, bármilyen hosszú szolgálati idővel is rendelkezik. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt csak egyetlen nyugdíjba vonulási lehetőség van, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának igénybevétele.

Nyugdíjemelés

Egy további kérdés a kivételes nyugellátás-emelés. Ez engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85 ezer forintot.

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idő), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.