A gazdaságpolitikai kontinuitáshoz és pénzügyi stabilitás garantálásához elegendő monetáris politikai eszköztár áll a jegybank rendelkezésére a pénzügyi rendszer megfelelő szintű likviditásának a biztosításához - szögezi le a dokumentum, megjegyezve, hogy a jegybanknak nem lesz szüksége kötvényvásárlásokhoz, azaz mennyiségi monetáris lazításhoz (quantitative easing, QE) folyamodni a konjunktúra ösztönzéséhez.

Éberen őrködik viszont a jegybank afelett, nehogy többletlikviditás okozzon gazdasági egyensúlytalanságokat vagy túlzott mértékű eladósodást - írja a dokumentum.

Kína célja a gazdaság kisebb eladósodottságra épülő, fenntartható növekedési pályára állítása, az "új norma" kialakítása, ami egyúttal szükségszerűen az előző évekre jellemzőnél valamivel lassúbb GDP-növekedési ütemmel is együtt jár.

A kiigazító monetáris politikai eszközöket a magánszektort az erőforrások elosztásában egyre nagyobb szerephez juttató folyamatos reform-erőfeszítésekkel párhuzamosan kell alkalmazni - hívta fel figyelmet a POBC negyedéves jelentése, külön is kiemelve annak szükségességét, hogy a pénzügyi szektor nagyobb szerepre tehessen szert a reálgazdaság működtetésében.

QP | Quality Placement