Jósolni nehéz, különösen akkor, amikor a jövőt próbáljuk előre jelezni - idézi a dán viccet a pénzügyi válság szokatlan következményei firtató cikkének elején Gillian Tett, a Financial Times (FT) Publicistája. A népi bölcsességgel bizonyára nem voltak tisztában azok, akik a világ pénzpiacainak lefagyását követően prognózisokat készítettek arról, milyen következményei lesznek az összeomlásnak.

Ma már megtehetjük, hogy összevessük a tíz évvel ezelőtti előrejelzéseket, amelyek sokszor már-már magától értetődőek voltak, azzal, ahova a világ azóta jutott. Az FT publicistája öt olyan várakozást talált, amely nem teljesült, pedig igencsak logikus volt akkor. Úgy tűnik, ebben az esetben is érvényes az a régi igazság, miszerint az emberek sokszor nem tanulnak a hibáikból.

QP | Quality Placement

Hitelből hitel

Az első meglepetés az adósságokkal függ össze. A Lehman Brothers bankház 2008. szeptemberi csődjével kezdődött pénzügyi jégkorszak egyik oka az volt, hogy a pénzintézetek túlságosan eladósodtak, az túl sok hitelüket finanszírozták további hitelekből, rátolva saját kölcsöneik kockázatát a nekik kölcsönt nyújtókra. Ahogy a hitellánc végén álló adós fizetésképtelenné vált, dominóként dőltek fel után a hitelezők hitelezői. A tanulság: ez a módszer veszélyes. Logikus volt azt várni, hogy a hitelből hitelezés visszaszorul.

Nos, az amerikai jelzálog-hitelezésben és bankok hedge fundjainál visszaszorult ez a módszer, de a világon összességében egyáltalán nem. A világgazdaság szereplőinek adósságállománya elérte a globális gazdaság GDP-ének 217 százalékát, ami közel 40 százalékponttal magasabb - nem pedig alacsonyabb -, mint 2007-ben, a válság előtti utolsó békeévben volt.

Dinoszauruszok

A második fontos tanulsága a 2008-as válságnak, hogy nem jó, ha a bankok túl nagyra nőnek. A Lehman összeomlása volt erre az első példa, hiszen magával rántotta a fél világ pénzügyi rendszerét. A különböző kormányok ezt követően nagybankok sorát voltak kénytelenek feltőkésíteni az adófizetők pénzéből, nehogy a bukásuk maga alá temesse országiak egész gazdaságát (a too big to fail esete).

Logikus lett volna, hogy az óriások helyét kisebb pénzintézetek veszik át, ám hogy, hogy nem, ebből sem lett semmi. Az USA öt legnagyobb bankja ellenőrzi a banki eszközök 47 százalékát, szemben a 2007-es 44 százalékkal. A mutual fundok egy százaléka menedzseli a kezelt vagyon 45 százalékát. Nagyon úgy tűnik, hogy a kormányok, a pénzügyi ellenőrző szervezetek nem oldották meg a too big to fail problémáját.

Amerika nagy volt és maradt

A tíz évvel ezelőtti válság az USA másodlagos jelzálogpiacán koncentrálódott, a pénzügyi katasztrófát Wall Street hitelezési gyakorlata alapozta meg - emlékeztet Tett. Joggal lehetett arra számítani, hogy az amerikai pénzügyi rendszer súlya csökken a világon.

Ehelyett az USA befektetési bankjai üzleteik számát, tőkemegtérülésüket és tőzsdei árfolyamukat tekintve is messze verik európai társaikat. New York és Chicago tőzsdei központként jóval előzi - a brexit miatt bajban lévő - Londont.

Árnyékbankrendszer

A bankok hátsó udvaraiban tevékenykedő árnyékbankrendszer - olyan pénzügyi szolgáltatók tartoztak ide, amelyekre, mivel nem pénzintézetként működtek, nem voltak érvényesek a bankokra vonatkozó kockázatcsökkentő szabályok - fontos szerepet játszott az összeomlásban. A szabályozó hatóságok megesküdtek rá, hogy ezt a titkos világot fel fogják számolni.

Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy ha konzervatívan definiáljuk, mi tartozik az árnyékbankok közé, akkor az árnyékba húzódó pénzügyi szektor értéke 45 ezer milliárd dollár. Szemben a 2010-es 28 ezer milliárdos adattal. Ez a szürke pénzpiac kezeli a világ pénzügyi eszközeinek 13 százalékát. Valójában a bankok működésének szigorítása azzal a következménnyel járt, hogy még több tőke vonult ki ebbe a kockázatos, de nagy profitot ígérő homályos világba.

Megúszták

Logikus volt azt is feltételezni, hogy milliók életét felforgató, óriási pénzügyi zűrzavarnak vannak felelősei. Nevezetesen a bankárokról van szó, akik vállalhatatlan kockázatot vállaltak, megkerülték a szabályokat, pénzügyi innovációnak adták el a szimpla piramisjátékot.

Az 1980-as évek amerikai hitelbotrányait vizsgálatok százai követték, ám míg a pénzintézetekre hatalmas büntetéseket szabtak ki 2008 után - ezek értéke összesen 321 milliárd dollár volt (a magyar GDP kétszerese) -, addig bankárok nem kerültek börtönbe. Néhány ügy felelőseit - például a Libort, a londoni bankközi kamatlábat manipuláló kerekedőket - megbüntették, de ezek nem voltak közvetlen kapcsolatban a pénzügyi válsággal.

Mi van a háttérben

Minderre talán az lehet az első reakciónk, hogy a következmények elmaradása ékes bizonyítéka a világ pénzügyi elitjének erejére, befolyására - folytatja az FT publicistája. Gondolhatjuk ennek ellenkezőjét is, azt, hogy a politikai és gazdasági elitek megmérettek és könnyűnek találtattak a reformok végrehajtásában. Tett szerint azonban egy további be nem teljesült várakozás húzódhat meg a háttérben.

Nevezetesen az, hogy tíz éve úgy tűnt, a szabad piac, a kapitalizmus újabb nagy válsága a politikai baloldal megerősödéséhez vezet. A 2009-es Occupy Wall Street mozgalmat kezdetben számos más helyen lemásolták a baloldali aktivisták, ám ma azt látjuk, hogy a világ országait főként jobboldali kormányok irányítják. Ezek a balos kezdeményezések nem sok érdeklődést mutattak a pénzügyi rendszer átalakítása iránt.

Az észszerű jóslatok kudarca részben azt bizonyítja, hogy az előrejelzésekkel nagyon fel lehet sülni. Részben viszont felhívják a figyelmet arra, hogy esetenként sokkal fontosabb annál, ami megtörténik, az, ami nem történik meg - vonja le mondandója tanulságát az FT cikkírója.

A fotó forrása: Shutterstock