Az új Európai Bizottságban – miként az előzőben is – minden EU-tagországot egy személy képvisel. A testület elnöke továbbra is José Manuel Barroso, jobbközép irányzatú portugál politikus. A biztosi testület magyar tagja, Andor László, a foglalkoztatási és szociális ügyek tárcájának irányítója lett. A bizottság mandátuma az előző bizottság mandátumának lejártától számítva öt évre, vagyis 2014. október végéig szól.

A 736 tagú EP-ben 488-an szavaztak igennel, 137-en nemmel, 72-en pedig tartózkodtak. Az előző összetételű Barroso-bizottságot 2004 novemberében 449 igen, 149 nem szavazattal, 82 tartózkodás mellett választották meg. A képviselők csak a testület egészéről szavazhatnak – az egyes biztosjelöltekről nem –, az elfogadáshoz pedig egyszerű többségre van szükség.

Igennel szavaztak a legnagyobb politikai pártcsaládok: a jobbközép néppártiak, a szocialisták és szociáldemokraták, valamint a liberálisok. A néppártból kivált konzervatívok tartózkodtak. A testület ellen szavaztak – teljesen eltérő okokból – a radikális euroszkeptikusok és a több európai szolidaritást szorgalmazó zöldpártiak, miként a szocialistáknál balosabb frakció tagjai is.

Ahhoz, hogy az új Európai Bizottság hivatalba léphessen, a szabályok megkövetelik még azt, hogy a tagállamok kormányait képviselő Európai Tanács minősített többséggel megerősítse a biztosi testületet. Ezzel kapcsolatban azonban semmilyen kétely nem merült fel, és korábban a tanács döntött úgy, hogy ismét Barroso legyen a bizottsági elnök. A tanácsi megerősítés külön találkozó nélkül, úgynevezett írásbeli eljárással még a nap folyamán megtörténhet, így az új biztosok szerdán elfoglalhatják hivatalukat.

Az írásbeli eljárás azt jelenti, hogy amennyiben a kormányoknak megerősítés végett megküldött irattal szemben pontosan meghatározott időpontig egyetlen kormány sem emel kifogást, a dokumentumot hivatalosan megerősítettnek tekintik.

A bizottságról történt szavazás előtt a parlament állásfoglalást fogadott el az EP és az Európai Bizottság viszonyát szabályozó intézményközi keretmegállapodásról.
QP | Quality Placement