A képviselők az egyenlőtlenségek és a dolgozói szegénység elleni fellépésként minimálbért, a platform-munkavállalóknak biztosított azonos jogokat és jobb munka-szabadidő arányt kérnek. Az erről szóló jelentést 365 szavazattal, 118 ellenszavazat és 208 tartózkodás mellett fogadták el kedden, amelynek az eredményét szerdán jelentették be.

A "szegénység legjobb ellenszere a munka" alapelv nem érvényes az alacsony bérezésű ágazatokban vagy azok esetében, akik bizonytalan vagy atipikus munkaviszonyban vannak. A képviselők ezért arra kérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a dolgozói szegénység megelőzését tekintsék a szegénység EU-n belüli felszámolását célzó lépések egyikének.

Az Eurostat meghatározása szerint akkor beszélünk dolgozói szegénységről, ha a munkavállaló fél évnyi munkájáért kapott összjövedelme a szociális juttatásokkal együtt nem éri el a háztartásokra számított éves nemzeti mediánjövedelem 60 százalékát. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban az európai munkavállalók 9,4 százalékát, Magyarországon 8,4 százalékát fenyegette szegénység.

Az alacsony munkabérek több tagállamban lassabban növekedtek, mint a magasabb bérek, így a jövedelmi egyenlőtlenség és a dolgozói szegénység csak növekedett, az alacsony bérekből élők pedig még nehezebben tudnak megbirkózni a pénzügyi nehézségekkel.

Európai irányelv a minimálbérről

A képviselők az Európai Parlament (EP) közleménye szerint üdvözlik a megfelelő minimálbérre vonatkozó bizottsági irányelv-javaslatot, amelyet fontos lépésnek tekintenek ahhoz, hogy mindenki megélhessen a munkájából és a társadalom aktív tagjaként létezhessen. Ugyanakkor úgy vélték, az irányelvnek elő kell írnia, hogy a tagállamok a jogszabályban meghatározott minimálbért mindig a szegénységi küszöb fölött határozzák meg.

Az EP továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a munkáltatók a minimálbérből nem vonhatják le az olyan munkavégzéshez szükséges költségeket, mint például a szállás, a szükséges ruházat, eszközök, személyi védelem és egyéb felszerelések.

Az egyenlő munkafeltételek alól a platform-munkavállalók sem kivételek

A minimális munkakörülményekre vonatkozó jogszabályokat minden munkavállaló esetében be kell tartani, ez a digitális ágazatban atipikus módon foglalkoztatott vagy nem hagyományos munkaviszonyban dolgozókra (az úgynevezett platform-munkavállalókra) is vonatkozik, akiknek gyakran bizonytalan a munkaviszonya.

A meglévő munkaügyi jogszabályoknak és társadalombiztosítási rendelkezéseknek rájuk is érvényesnek kell lennie, és biztosítani kell azt is, hogy szakszervezetekbe tömörülhessenek.

A munka és a magánélet közötti egyensúly

A munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv átültetése és végrehajtása kulcsfontosságú a szegénység és egyenlőtlenség elleni küzdelemben - vélik a képviselők. A vitában arra is felhívták a figyelmet, hogy a nőket a férfiaknál nagyobb valószínűséggel sújtja a szegénység és társadalmi kirekesztettség, ezért a nemek közötti bérszakadék felszámolása, valamint a megfizethető és jó minőségű gyermekgondozás fontos szerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben.

Az EU a világ egyik leggazdagabb régiója, mégis 95 millió európait fenyeget szegénység - hívta fel a figyelmet Özlem Demirel (The Left, Németország) jelentéstevő, aki szerint már csak ezért is sürgős lépésekre lenne szükség ezen a téren. A képviselő szerint Európa-szerte mindenhol szociális minimumszinteket kell meghatározni, és erős társadalombiztosítási rendszerekre van szükség. A béreknek tisztességes megélhetést kell biztosítaniuk - hangsúlyozta a képviselő, aki szerint nem megengedhető az, hogy a gazdasági érdekek felülírják a szociális védelmet.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.