A legnagyobb kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer) az erős állami beavatkozás híve, míg a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) láthatóan nem sok figyelmet szentel a gazdaságnak. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Híd polgári párt programjaiban kiemelt szerepet kap Szlovákia magyarok lakta déli részeinek fejlesztése. A Néppárt-Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) az élelmiszerek áfáját csökkentené, míg a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a Szabadság és Szolidaritás (SaS) megreformálná és korlátozná a közkiadásokat. A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKU) nagyobb hangsúlyt fektet az egyéni kezdeményezésekre.

Szlovákiában szombaton tartják meg a parlamenti választásokat.

Az Irány-Szociáldemokrácia fő elve, hogy a nemzetközi válság nagyon keményen sújtja ugyan Szlovákiát, de a problémákat semmiképpen sem szabad az emberek kárára megoldani. Az államnak kell nagyobb mértékben takarékoskodnia, beruháznia, s az eddigi társadalmi juttatások szintjéhez nem szabad hozzányúlni. A párt továbbra is határozottan ellenzi a stratégiai fontosságú vállalatok privatizációját. A progresszív jövedelemadó híve, úgy, hogy a magas keresetűek - havi 2500-3000 euró - kevesebb tételt vonhassanak le bevételeikből. Meg kívánja tartani a minimálbér intézményét, támogatja az atomenergiát, s adókedvezményeket helyez kilátásba az idegenforgalom fejlesztésére.

A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió a reálgazdaságban szeretné megteremteni a tartós növekedést, és támogatná az új munkahelyek létrehozását, hogy orvosolja a magas munkanélküliséget. Minden szinten támogatja a vállalkozásokat, nem híve a nagy állami beavatkozásoknak, de nem is utasítja el teljesen azokat. Nem ellenzi a magánosítást, s híve az alacsonyabb adóterheknek. A jövőben nagyobb figyelmet szentelne a környezetvédelemnek is.

A Kereszténydemokrata Unió a szociális piacgazdaság híve. A szlovák gazdaságban kiemelten támogatná a kis és közepes vállalkozókat. A jövőben szeretné törvénnyel szabályozni, hogy a közadósság ne haladhassa meg a bruttó hazai termék (GDP) 45 százalékát. Nagyobb hangsúlyt fektetne az európai uniós alapok kihasználására, különösen regionális szinten. A lehetőségek szerint csökkentené az adókat és a járulékokat.

A Szlovák Nemzeti Párt a gazdaságban nem igen fogalmazott meg prioritásokat a párt, inkább általános célokat. Szakértők szerint az SNS-é a leggyöngébb gazdasági program. Az államháztartással kapcsolatban azt ígérik, hogy a kormányzati ciklus végéig a GDP 3 százaléka alá vinnék a hiányt. Programjuk a kis és közepes vállalkozók támogatását is tartalmazza.

A Szabadság és Szolidaritás gazdasági és pénzügyi reformokat szorgalmaz, bár néhány elképzelése a szakértők szerint a populizmus határát súrolja, illetve nehezen lenne megvalósítható. Jelentősen csökkentené a különféle járulékok nagyságát. Alapvető célja az állam eladósodásának megállítása, s a közkiadások reformja, a költségvetés kiegyensúlyozottsága. Hangsúlyozza a közbeszerzések átláthatóságát, s a korrupció iránti nulla toleranciát. Általában vállalkozóbarát, nem híve az állami beavatkozásoknak a gazdaságba, megszüntetné az állami támogatásokat.

A Magyar Koalíció Pártja gazdasági programja a kis és közepes vállalkozókat támogatná, nagy figyelmet szentel a dél-szlovákiai régiók fejlesztésének, ipari parkok, új munkahelyek létesítésének. Szükségesnek tartja a Pozsony-Kassa déli autóút gyorsított befejezését, és szeretné hatékonyabbá tenni az európai uniós alapok kihasználtságát. A cégek alkalmazottaik után fizetett járulékait az eddigi 35,2 százalékról 26 százalékra szeretné mérsékelni.

A Híd egyik kiemelt célja, hogy négy év alatt 30 százalékkal csökkenjen a munkanélküliség. A vállalkozók adó- és járulékterheit csökkentené. Szorgalmazza a Pozsony-Kassa déli gyorsforgalmi út mihamarabbi befejezését. Támogatja az intenzívebb lakásépítést, s egyebek között a fiataloknak biztosítaná, hogy kedvezményes körülmények között juthassanak első lakásukhoz.

A Néppárt-Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom egy klasszikus tömegpárt, s ennek felel meg gazdasági programja is, amely inkább általánosságokat tartalmaz. Céljai között van a gazdasági-pénzügyi válság leküzdése, de hogy hogyan, azzal nem igen foglalkozik. Támogatná a kis- és közepes vállalkozókat, fontosnak tartja a régiók fejlesztését, s általában a gazdasági növekedés beindítását. Az adórendszerben a kiválasztott élelmiszerek áfáját az eddigi 19 százalékról hat százalékra csökkentené.

QP | Quality Placement