Amikor az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelet (EMIR) eredetileg 2012-ben bevezette a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolási kötelezettségét, a nyugdíjpénztári konstrukciók (pension scheme arrangements, PSA) ideiglenes mentességet kaptak ez alól, tekintettel arra, hogy nehézségekbe ütköznének a központi szerződő felek (CCP-k) változó biztosítékra vonatkozó követelményeinek teljesítéséhez szükséges készpénz beszerzése során.

Ezt a mentességet 2012 óta többször meghosszabbították, és a jelenlegi tervek szerint 2022 júniusában járna le, azonban a szabályozás még nem terjed ki minden elemre a nyugdíjelemek esetében, ezért az Európai Értékpapír-piaci Szövetség (ESMA) levelet küldött az Európai Bizottságnak (EB), amelyben kifejtette álláspontját a PSA-k elszámolási kötelezettségével kapcsolatban, és javasolta az elszámolási kötelezettség alóli jelenlegi mentesség meghosszabbítását egy egyéves végrehajtási időszakkal.

Levelében az ESMA azzal érvel, hogy a PSA-k működési szempontból nagymértékben készen állnak a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteik elszámolására, de elegendő időt kell biztosítani számukra az elszámolási kötelezettség hatályba lépése előtt. Az ESMA ezért azt javasolja, hogy a nyugdíjpénztári, nyugdíjalapi befektésekre ténylegesen csak 2023. június 19-től kezdődően kezdjék meg az elszámolási kötelezettség alkalmazását - írja a Matheson piacfelügyeleti ügyvédi iroda az összefoglalójában.

A levél, amely több más uniós pénzügyi szabályozó hatóság hozzájárulását is tükrözi, visszautal az ESMA 2020 decemberében közzétett jelentésére, amely számos olyan kulcsfontosságú működési kihívást emelt ki, amelyek továbbra is fennállnak a származtatott ügyleteiket elszámolni kívánó nyugdíjkonstrukciók esetében. A levél elismeri, hogy az elemzés nagy része ma is aktuális, ugyanakkor megjegyzi, hogy jelentős előrelépés történt a PSA-k elszámolásra való felkészülése terén.  Ez a következtetés részben az ír, dán és holland szabályozó hatóságok 2021 nyarán végzett felmérésein, valamint a kereskedési rendszerek által szolgáltatott adatoknak az ESMA által végzett saját elemzésén alapul.

A levélben felvetett egyik kulcsfontosságú pont a nyugdíjtermékekre vonatkozó elszámolási kötelezettségek és az uniós szabályozó hatóságok folyamatban lévő, a brexit utáni uniós elszámolási kapacitás kiépítésére irányuló munkája közötti kapcsolat. Az Európai Bizottság 2021 novemberében javasolta az Egyesült Királyság központi szerződő felei számára biztosított egyenértékűség ideiglenes meghosszabbítását. Az ESMA álláspontjában arról is ír, hogy egy második uniós központi szerződő fél mostanra élesítette a szponzorált elszámolási repómodellt, ami kibővíti a PSA-k rendelkezésére álló eszközöket, hogy készpénzt szerezzenek az elszámolt tőzsdén kívüli kamatderivatívás ügyleteikhez szükséges változó letéti pótlékra vonatkozó követelmények teljesítéséhez.

Az Európai Bizottság most dönt arról, hogy megadja-e a mentesség 2023 júniusáig javasolt meghosszabbítását. Az ESMA véleménye szerint az EB döntését kellő előkészülettel kell végrehajtani, hogy a PSA-k és más piaci szereplők ennek megfelelően kiigazíthassák végrehajtási terveiket.