Az Európai Bizottság (EB) nem titkolja, hogy keményebben akar fellépni azok ellen a tagországok ellen, amelyekben megsértik a jog uralmának alapelvét. Viviane Reding igazságügyi biztos vezetésével ezért készítettek el egy három lépcsőből álló szabályrendszer, amely lehetővé teszi Brüsszel beavatkozását ezekben az esetekben. A cél az volt, hogy kialakítsák a fegyelmezés lépcsőit, mielőtt a végső eszközhöz, az uniós szerződés 7. cikkelyének alkalmazásához folyamodnának. Ez teszi lehetővé a tagországok szavazati jogának felfüggesztését.

Az volt a célunk, hogy megfelelő keretet teremtsünk a problémák meghatározásához és ahhoz, hogy ennek tudatában felszólítsuk a tagországok vezetését a gondok orvoslására. Ha ez nem történik meg, akkor lép be a 7. cikkely alkalmazásának lehetősége, amit mindenki szeretne elkerülni - fejtegette Reding az Iris Times tudósítása szerint. Nem az a cél, hogy egyedi helyzeteket orvosoljunk, hanem hogy felderítsük a politikai-jogi rendszer szintjén jelentkező kockázatokat. Ilyenek lehetnek a független bíráskodás korlátozása, vagy az alkotmánybíróság jogkörének megnyirbálása, vagy a jogi procedúrák eltorzítása.

Megvédik az embereket

Az elmúlt években Magyarországgal és Romániával kapcsolatban fogalmazódtak meg a jogrend sérülésével kapcsolatos aggályok. Magyarországot különösen erős vizsgálatoknak vetették alá, miután az Orbán Viktor vezette kormány alkotmányos reformjainak részeként korlátozták az alkotmánybíróság jogköreit. A magyarországi változásokkal összefüggésben erős nyomás nehezedett Brüsszelre, hogy dolgozzon ki a jog uralmát védő procedúrákat, amelyeket a legkeményebb lépés, a szavazati jog megvonása előtt lehet alkalmazni.

Reding szerint az ukrajnai fejlemények is arra hívják fel a figyelmet, milyen fontos a kemény fellépés. A jog uralmának biztosítása előfeltétele az unió alapjait képező összes további emberi jog érvényesülésének. Az új szabályrendszer védelmet nyújt az uniós állampolgároknak a jog uralmát fenyegető fellépések ellen - állítja az EB igazságügyi biztosa..