A biztosi testület szerdán megvitatta a Görögországra vonatkozó schengeni értékelő jelentés tervezetét, amely bemutatja, hogy a tagállamok és a bizottság szakértői a Görögországban tett novemberi látogatásuk során milyen képet alkottak a külső határ igazgatásáról. Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos szerint a jelentés komoly hiányosságokat tárt fel, de Görögország időközben már elkezdett erőfeszítéseket tenni a helyzet javítására.

A nem nyilvános jelentéstervezet a görög-török szárazföldi határon, illetve Híosz és Számosz szigetén 2015. november 10. és 13. között végzett, előre be nem jelentett helyszíni látogatásokon alapul - derül ki az Európai Bizottság közleményéből. A dokumentum bemutatja a rendőrség és a parti őrség ellenőrzött helyszíneken tapasztalt jelenlétét, az azonosítási és regisztrációs folyamat hatékonyságát, a tengeri határőrizetet és a szomszédos országokkal folytatott együttműködést.

A vizsgálat - noha elismeri a görög hatóságok leterheltségét - megállapítja, hogy az irreguláris migránsok tényleges azonosítására és regisztrációjára nem kerül sor, az ujjnyomatokat nem viszik be szisztematikusan a rendszerbe, és nem végzik el minden esetben sem az úti okmányok hitelességének ellenőrzését, sem az olyan alapvető biztonsági adatbázisokkal való összevetését, mint a Schengeni Információs Rendszer, az Interpol adatbázisai és a nemzeti nyilvántartások.

A jelentéstervezet mindezek alapján arra a következtetésre jut, hogy Görögország súlyosan elhanyagolja kötelezettségeit, és a görög hatóságoknak meg kell szüntetniük a külső határellenőrzések végrehajtásában tapasztalt súlyos hiányosságokat. A tervezetet a schengeni értékelő bizottság elé terjesztenek véleményezésre, majd ezt követően a bizottság végrehajtási aktus útján fogadja el a jelentést.

Mi az a schengeni értékelési mechanizmus?

A schengeni értékeléseket egy többéves és egy éves értékelési program alapján végzik el a tagállamokban. Az értékelő látogatásokra sor kerülhet előzetes bejelentéssel, vagy bejelentés nélkül. Az egyes látogatásokat követően jelentés készül a tapasztalt hiányosságokról és az ajánlott korrekciós intézkedésekről, megjelölve utóbbiak végrehajtási határidejét is. Az ajánlásokat az Európai Bizottság az Európai Tanács elé terjeszti elfogadásra. Az érintett tagállamnak a nyomon követés részeként cselekvési tervben kell bemutatnia, miként kívánja orvosolni a megállapított hiányosságokat. Az ajánlások végrehajtásában a bizottság, a Frontex és más uniós szervek gyakorlati és/vagy pénzügyi támogatással segíthetik a tagállamokat.

Ha a schengeni értékelő jelentés megállapítja, hogy az értékelt tagállam "súlyosan elhanyagolja kötelezettségeit" és "külső határellenőrzéssel kapcsolatos súlyos hiányosságok" is fennállnak, akkor a bizottság az értékelés során azonosított hiányosságok kezelése céljából ajánlásokat terjeszthet az Európai Tanács elé elfogadásra.

Az ajánlások teljesítésének biztosítása érdekében a bizottság ajánlhatja, hogy az értékelt tagállam fogadjon el bizonyos különleges intézkedéseket, ideértve európai határőrcsapatok kiküldését vagy egy olyan stratégiai terv benyújtását is, amely bemutatja, hogy a tagállam miként vetné be saját személyzetét és felszerelését az aggályok eloszlatása érdekében. A bizottság javaslatát a tagállamok vizsgálóbizottságának kell elfogadnia, minősített többséggel. Az értékelt tagállamnak három hónap alatt kell végrehajtania a korrekciós intézkedéseket.

A határellenőrzés is visszaállítható

Ha a három hónap elteltével továbbra is fennállnak a hiányosságok, vagyis az intézkedések nem bizonyultak sikeresnek a hiányosságok megfelelő orvoslásához, akkor a bizottság kezdeményezheti a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 26. cikke szerinti eljárás alkalmazását, azaz a tanács a bizottság javaslata alapján végső megoldásként ajánlhatja, hogy a schengeni térségen belül egy vagy több tagállam állítsa vissza a határellenőrzést belső határainak teljes hosszán vagy bizonyos részein. A tanácsi ajánlást minősített többséggel kell elfogadni.

A határellenőrzéseket ebben az esetben legfeljebb hat hónapos időtartamra lehet visszaállítani, további hat hónapos időszakokkal legfeljebb kétéves teljes időtartamra lehet meghosszabbítani.

QP | Quality Placement