A globális gazdaság - szezonálisan kiigazított éves érték alapján - 3,6 százalékkal növekedett az első negyedévben, ami negyed százalékponttal erősebb növekedésnek felel meg, mint amit a 2012 áprilisi előrejelzés mutatott. A pozitív meglepetés olyan egyszeri tételeknek volt köszönhető, mint a fiskális kondíciók lazítása valamint az Európai Központi Bank (ECB) hosszú távú refinanszírozási programaja (LTRO) nyomán megnövekedett bizalom, illetve a globális kereskedelem és az ipari termelés 2012 első negyedéves fellendülése. Ázsiában a gazdaságot egyebek mellett a vártnál nagyobb ipari termelésben bekövetkezett fellendülés, valamint Japánban a vártnál nagyobb belső kereslet húzta. A második negyedévben viszont ezek a kedvező folyamatok nem folytatódtak, a munkahelyteremtés megakadt, a munkanélküliség - különösen a fiatalok körében tapasztalt - magas szinten ragadt be több fejlett gazdaságban. Az eurózóna perifériájára fokozódott a pénzpiaci és szuverén adósságválság miatti nyomás, és már a 2011. év végi helyzethez közelít. A növekedés ugyanakkor több, fő feltörekvő piaci gazdaságban a korábbi előrejelzésekhez képest lassabb volt.

Az IMF a legfrissebb jelentésében 2012-re 3,5 százalékos növekedéssel számol, míg jövőre 3,9 százalékos bővülésre számít, ami minimálisan marad el az áprilisi előrejelzéstől. A vártnál nagyobb első negyedéves növekedés, és a 2012 második félévében várható  gyengébb teljesítmény a bázishatásokon keresztül elsősorban a 2013-as éves növekedés adataira lesznek hatással - olvasható az előrejelzésben.

GDP-előrejelzés (zárójelben a változás az áprilisi prognózishoz képest)
Térség/ország20122013
Világ3,5 (-0,1)3,9 (-0,2)
USA2,0 (-0,1)2,3 (-0,1)
Eurózóna-0,3 (0,0)0,7 (-0,2)
Németország1,0 (0,4)1,4 (-0,1)
Franciaország0,3 (-0,1)0,8 (-0,2)
Olaszország-1,9 (0,0)-0,3 (-0,0)
Spanyolország-1,5 (0,4)-0,6 (-0,7)
Nagy-Britannia0,2 (-0,6)1,4 (-0,6)
EU0,0 (0,0)1,0 (-0,3)
Közép- és Kelet Európa1,9 (0,0)2,8 (-0,1)
FÁK4,1 (0,0)4,1 (-0,1)
Kína8,0 (-0,2)8,5 (-0,3)
Japán2,4 (0,4)1,5 (-0,2)
Forrás: IMF

A fejlett gazdaságokban a valutaalap a 2013-ra vonatkozó előrejelzésén rontott az áprilisi jelentéshez képest. A legfrissebb prognózis alapján az IMF 2012-re 1,4 százalékos, míg 2013-ra - 0,2 százalékpontos csökkentés után - 1,9 százalékos növekedést vár. A prognózis rontását az IMF az eurózóna - különösen a periféria - lassulásával indokolja, miután a peremországokban a bizonytalanság és a szigorítások hatása jobban fog érződni, amelyeknek hatása más fejlett gazdaságokban is érződhet, bár ezt a negatív hatást a csökkenő oljaárak mérsékelhetik - jegyzi meg az elemzés.

A feltörekvő és fejlődő piacok gazdasági növekedését idénre és jövőre is lefelé korrigálta a valutaalap. A jelenlegi prognózis szerint 2012-ben - az áprilisi előrejelzéshez képest 0,1 százalékkal mérsékeltebb - 5,6 százalékos növekedést, míg 2013-ra 5,9 százalékos növekedést vár az IMF. Utóbbi 0,2 százalékponttal alacsonyabb értéket jelent. A valutaalap szerint a közeljövőben a feltörekvő piacokat a 2011 végén, 2012-ben végrehajtott pénzügypolitikai lazító intézkedések és a csökkenő olajárak - a kiskereskedelmi árakban jelentkező mértéktől függően - támogathatják.

Az eurózónához szorosabban kötődő - így különösen a közép- és kelet európai - régióban a gazdasági növekedés a 2011-esnél relatíve gyengébb maradhat szemben a közel-keleti és észak-afrikai térségekkel, ahol viszont a 2011-eshez képest erősebb növekedés várható 2012-13-ra.

Az IMF szerint továbbra is komoly kockázatok fenyegetik a globális gazdaságot, de a legfrissebb elemzés mégis a kilátások relatíve enyhe romlását valószínűsíti, amit három feltételezésre alapoz:

  • az eurózóna perifériáját érintően elegendő intézkedéseket hoznak a döntéshozók a pénzügyi kondíciók javítása érdekében, így a helyzet fokozatosan javulhat 2013-ban
  • az USA-ban nem hajtanak végre hirtelen drasztikus kiadáscsökkentést 2013-ban
  • a fő feltörekvő piacokon a gazdaságösztönző lépések húzóerőt adhatnak.

Az IMF szerint a gazdasági növekedésre a legnagyobb veszélyt az jelentheti, ha késleltetett vagy nem megfelelő intézkedések tovább súlyosbítják az eurózóna válságát. Európában a június 28-i eurózónás csúcson bejelentett intézkedések a megfelelő irányba tett lépések lennének, de a szuverén adósságpiacon az utóbbi időben bekövetkezett romlás ezen intézkedések - a fiskális- és bankunió felé vezető lépésekkel együtt - időbeni bevezetésének fontosságát jelzi, így ezen intézkedések végrehajtásának prioritást kell élvezniük - hangsúlyozza a jelentés.

Kockázatok az USA-ban

Az IMF jelentése USA-ra vonatkozóan arra mutat rá, hogy az amerikai gazdaság növekedése megállhat a túlzott költségvetési szigorítás okán fennálló politikai viszály miatt. A politikai konszenzus hiányában kialakuló úgynevezett költségvetési szakadék jelentős visszaesést okozna az amerikai gazdaságban, aminek komoly tovagyűrűző hatása lenne az egész világgazdaságra is - figyelmeztet a jelentés. Ennek elkerülése érdekében az IMF fontosnak tartja az adósságplafon azonnali megemelését és a közép távú pénzügyi tervek kidolgozását.

A növekedés több fő feltörekvő piaci gazdaságban is lassult, különösen Brazíliában, Kínában és Indiában. Ennek oka a valutaalap szerint a gyengébb külső környezet és a belső kereslet jelentős romlásában keresendő. Mindezek ellenére ezek a piacok a gazdaságok a válságot eddig elég jól átvészelték - állapítja meg az IMF. A jövőben viszont e gazdaságok döntéshozóinak a kereskedelem visszaesésével és a tőkeáramlás nagyobb volatilitásával kell számolniuk - figyelmeztet a szervezet.

A pénzügyi kockázatok növekednek

Az IMF a globális gazdasági kilátásairól szóló riport mellett szintén most adta ki a globális pénzügyi stabilitási jelentését (GFSR) és a Pénzügyi Monitor (Fiscal Monitor) című kiadványát. Előbbi megállapítja, hogy a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok növekedtek 2012 második negyedévében a továbbra is vontatott globális fellendülés és az európai banki eszközök minősége miatti aggodalmak követleztében. Több, a globális kilátásokról szóló jelentésben megnevezett, a globális növekedést fenyegető kockázatok a GFSR szerint a pénzügyi stabilitásra is kockázatot jelentenek és a pénzpiaci bizalmat erodálhatják.

A jelentés ugyan megállapítja, hogy az európai bankfelügyelet létrehozása, azzal együtt, hogy az európai mentőalapoknak lehetővé tennék a közvetlen banki feltőkésítését, jelentős lépés lehet a válság azonnali kezelésében, de további intézkedések szükségesek a bizalom visszaépítésének érdekében. Ezek között említik az európai banki eszközök körüli bizonytalanság feloldását, a banki mérlegek erősítését, valamint azt, hogy a tágállamok a korábban beígért reformokat végrehajtsák. Ezeket a lépéseket kell az IMF szerint a teljes körű bankunió és a mélyebb fiskális unió felé vezető lépésekkel kiegészíteni.

A GFSR az USA-val kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy amennyiben a költségvetési szakadék kérdését nem sikerül megoldani, az az USA további leminősítéséhez vezethet, ami negatív hatással lehet a pénzpiaci bizalomra is.

A feltörekvő piacoknak viszont nemcsak belső, de külső kockázatokkal is szembe kell nézniük. Nemzetgazdsági szinten a döntéshozók gyakran a gazdasági növekedés lassulásával szembesülnek és a hitelfelvételek utóbbi időben történt hirtelen megugrásának örökségével. Sok feltörekvő piaci gazdaságnak emellett még a tőkeáramlás volatilitásával és a gyors leértékelés miatti félelmekkel is számolnia kell.

A pénzügyi kiigazítások rendben haladnak

Az IMF Pénzügyi Monitor című elemzése a fentiek mellett viszont megállapítja, hogy a pénzügyi kiigazítások mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságokban a vártnak megfelelően alakulnak. A fejlett gazdaságok költségvetési hiánya az előrejlezés alapján 2011-ben a GDP 0,75 százalékával, 2012-ben pedig 1 százalék körüli értékkel csökkenhet. A legtöbb feltörekvő gazdaságban a hiány 2012-2013-ban nagyjából változatlan szinten alakul, vagyis a vártnál kissé lassabb kiigazítást jelez. Ez ezeknek az országoknak általában erősebb fiskális pozíciót jelenthet ugyan, de a globális gazdaság számára lefelé mutató kockázatot jelez.

A mostani jelentések sok más ország mellett Magyaroszágról szóló új prognózisokat sem tartalmaznak.