Soros György magyar származású üzletember és fia, Alexander úgy látja, hogy a macedón névhasználati vita lezárultának köszönhetően elhárult egy komolya akadály az elől, hogy a Balkán még az EU-n kívül lévő része integrálódjon Európához. A görögök immáron nem állítanak akadályt az elé, hogy a velük szomszédos ország Észak-Macedónia néven csatlakozzon az európai integrációhoz. Csakhogy van itt egy kis gond.

Miközben a balkáni régió lakóinak többsége szoros kapcsolatot szeretne Nyugat-Európával, az EU belefáradt bővítésébe. A 2004 után csatlakozott kelet-közép-európai országok hozták magukkal az államszövetség néhány legsúlyosabb problémáját a horvát-szlovén határvitától kezdve a lengyel és a magyar kormány antidemokratikus fellépéséig. Emmanuel Macron francia államfő kijelentette: nem támogat további bővítést, amíg Európa nem esik át egy alapos reformon.

Mi a megoldás?

Sorosék a New York Timesban megjelent írásukban úgy vélik, hogy az EU működési modelljének mintájára kialakítandó balkáni gazdasági unió megteremtése bölcs kezdeményezés lenne az átmeneti időszak áthidalására. Segítene abban, ezek az országok közelebb kerüljenek a nyugati orientációhoz, miközben távolodnának az orosz, kínai és török befolyástól.

Még egy informális unió is komoly hasznot hozna a régió 18 millió lakójának éppen úgy, mint az EU-nak és az USA-nak, amelyek egy egységként könnyebben kezelhetnék a Nyugat-Balkán unión kívüli részét, mint sok kicsi országként - állítja a két Soros. Az uniós szabályok alapján létrejövő kicsi uniót könnyebben vonzhatná magához a nagy unió.

Lehetőség

Ez persze csak egy lehetőség. Egy éve az érintett országok elkötelezték magukat együttműködésük erősítése mellett. Ennek alapján most az lenne a feladat, hogy kialakítsák közös piacukat. Ez utat nyitna pénzpiacaik modernizálása, illetve kormányaik pénzügyi helyzetének rendbe tétele előtt. Így ezt (a vele járó népszerűtlen intézkedésekkel) nem Brüsszelből írnák elő nekik az uniós csatlakozás feltételeként.

A tőke, az áruk és az emberek szabad áramlása vonzóvá tenné a régiót a befektetők szemében, továbbá megerősítené a szállítási rendszereket és bevételekhez juttatná az infrastruktúra üzemeltetőit, amit fejlesztésre fordíthatnának. Így bővülne a foglalkoztatás, lehetőséghez jutnának a fiatalok, akiknek ennek híján csak nyugat-európai kivándorlás kínál kitörési lehetőséget.

Nem új Jugoszlávia

Az összefogás nyomán elkerülhetnék a helyi rivalizálás kiújulását. A részt vevő országok együtt dolgoznának európai uniós integrációjuk akadályainak - korrupció, szervezett bűnözés - legyűrésén. Sorosék hangsúlyozzák, hogy nem Jugoszlávia újjáalakítását javasolják, hanem egy laza államszövetséget, amely az EU-s szabadságokon - az áruk, a tőke és az emberek említett szabad mozgása - alapulna.

Mindennek ellentéte, a tétovázás súlyos következményekkel járna - figyelmeztetnek a cikkírók. Ha a nyugati hatalmak nem tudják a helyi együttműködés és végső soron az EU-tagság felé terelni az unión kívüli nyugat-balkáni országokat, akkor semmi perc alatt az orosz, török, kínai befolyási övezetbe kerülhetnek. Ez a régi negatív értelemben (Európa puskaporos hordója) újra balkanizálná a Balkánt.

A fotó forrása: AFP