A lengyel kormány szeptemberben nyilvános konzultációt akar kezdeni a nagyközönséggel az idegenforgalom szabályzásának módosításáról – írta a Rzeczpospolia. Ezt megelőzően a munkaügyi, technológiai és fejlesztési minisztérium a parlament sporttal, kultúrával és turizmussal foglalkozó bizottságát tájékoztatta a tervezett változtatásokról. Nem forradalomról van szó, hanem evolúcióról, a módosuló szabályok követik az ágazatban bekövetkezett változásokat – jellemezte terveiket Dominik Borek, a tárca idegenforgalmi osztályának vezetője.

Andrzej Gut-Mosotwy, a minisztérium illetékes miniszterhelyettese azzal egészítette ki ezt, hogy egyidejűleg számos problémát akarnak kezelni. Az első, hogy bevezetnék a turisztikai szolgáltatást nyújtó helyek regisztrációját, függetlenül attól, hogy azt magánszemély vagy valamilyen vállalkozás kínálja-e. Helyi szintű adatbázisokat állítanának fel ezekből, amelyek Borek szerint jelentősen megkönnyítenék a tájékozódást a régiókban.

Ezzel egyidejűleg szigorúbban szabályoznák a névhasználatot, mármint azt, milyen szolgáltatók minősíthetik magukat szállodának, motelnek vagy vendégháznak. Ezt a változtatást az ágazat szakmai szervezetei kérik az e téren mutatkozó káosz megszüntetése érdekében. További terv, hogy meghatározott képzettséghez és engedélyhez kötnék, ki nevezheti magát profi idegenvezetőnek és más turisztikai vezetőnek. Ez ügyben az EU-s szabályozást vennék alapul. Borek különösen fontosnak tarja a hegyi vezetők és alpinistasegítők regisztrációba vételét, hogy ellenőrizhessék kiknek van meg az ilyen tevékenységek végzéséhez a képzettségük és kiknek nincs.

Propaganda és adó

Újra akarják szabályozni a Lengyel Turisztikai Szervezet keretében folyó idegenforgalmi propagandát is – mondta Gut-Mostowy. Úgy látják, hogy a francia, olasz és német modell követése bevált, de helyi szinten inkább olyan példákat kellene követni, mint amit Ausztria Tirol tartományában vagy Horvátországban látni. Emellett kötelezni akarják a helyi idegenforgalmi szervezeteket a helyhatósággal való együttműködésre.

Talán a legfontosabb, és biztosan a legvitatottabb kezdeményezés, a törvényben szabályozott idegenforgalmi adó bevezetése, amit szintén európai mintára alakítanának ki. Jelenleg az levegő minőségéhez kötik a fizetendő adót, amit a helyhatóságok szabnak ki, így előfordulhat, hogy egy rosszabb levegőjű helyen fizetni kell, míg egy jobbon nem. Ezért a minisztérium a turisták tartózkodási idejéhez igazodó közterhet javasol, amit egységesen vetnének ki az egész országban.

Szakmai támogatás

A Lengyel Idegenforgalmi Kamara támogatja a kormány terveit – jelentette ki Pawel Niewiadomski, a szervezet elnöke. A szakember szerint jelenleg Lengyelországban a turizmus félig a gazdaság szürke zónájában működő ágazat. A legjellemzőbb példa, hogy egyes szereplői fizetnek adót, hozzájárulnak a helyi bevételekhez, míg mások, elsősorban a közösségi gazdaságban tevékenykedő vállalkozások nem.

A kamara hasonló pozitív hatást vár a változásoktól, mint amit az belföldi turizmusban felhasználható állami utalványok hoztak, amelyek sok mindenkit arra késztettek, hogy regisztráltassa idegenforgalmi vállalkozását, mert ez volt a feltétele annak, hogy elfogadhassa, és beválthassa az utalványokat.